Welkom terug, Koen Schuiling


Ik heb gisteren een uitgescheurde pagina teruggevonden uit een blad van de gemeente. ‘Even voorstellen’, staat er boven. Daaronder een beetje een ongemakkelijk groepsportret van het nieuwe college van B&W van Groningen. April 2002. Ik keek er naar en ik dacht: ´wie had dat kunnen denken?´ Wie had ooit kunnen voorspellen dat ik vandaag Koen mag toespreken als commissaris van de Koning bij zijn installatie als burgemeester van de stad? Ik denk: niemand. Wijzelf zeker niet.

Een foto van het nieuwe college van B&W van Groningen in april 2002.
Lees “Welkom terug, Koen Schuiling” verder

Wonderlaand


Een paar duizend mensen uit de hele provincie hebben zich bij het Veenkoloniaal Museum in Veendam verzameld. Ze trotseren de dreigende lucht en de harde wind om samen te vieren dat het Grunnens Laid honderd jaar oud is. Om vijf uur stipt zetten we in. Uit volle borst. In de wetenschap dat we dat met zo’n twintigduizend mensen doen, verspreid over honderd plaatsen in de provincie.

Lees “Wonderlaand” verder

Ik gun Nederland nog wel een beetje Peter den Oudsten


De Algemene Bestuursdienst van het rijk is – niet voor het eerst, trouwens – bezig met een belangrijk project over publiek leiderschap. Ik werd daar gisteren over geïnterviewd, maar wees gerust, ze interviewen heel veel mensen! Maar ik deed natuurlijk mijn best om er verstandige dingen over te zeggen. En wat me opviel, was dat ik bij de voorbereiding van het gesprek steeds opnieuw aan één persoon moest denken. Peter den Oudsten.

Adriaan de Wolf schilderde het portret van Peter den Oudsten dat komt te hangen in het stadhuis. Dit is een fragment.
Lees “Ik gun Nederland nog wel een beetje Peter den Oudsten” verder

CarbExplore


Ik mag iets doen waar mijn vak om bekend staat: ik mag een lint knippen. Dat komt zelden voor. Meestal gaat een openingshandeling per rode knop. En soms is het nog creatiever. Maar vandaag mag ik met een prachtig glimmende gouden schaar een rood lint te lijf. Een buitenkans! Die heb ik te danken aan Professor Lubbert Dijkhuizen, die ik voor het gemak maar even de oprichter van CarbExplore noem.

De man in het midden van zijn team is Prof. Lubbert Dijkhuizen. Helemaal rechts is het lint dat ik mocht knippen.
Lees “CarbExplore” verder

Goed nieuws voor iedereen?


Opvallend in de presentatie van de Miljoenennota is de positieve toon. Over de samenhang in Nederland. Over werk en economische groei. Over de staatsschuld. Over het Klimaatakkoord. En over meer welvaart voor iedereen. Is het echt goed nieuws voor iedereen? Wat betekent het voor Groningen? Hoe is ons beeld op de dag na Prinsjesdag? Ik zou zeggen: ’t kon minder, maar zeker ook meer.

Lees “Goed nieuws voor iedereen?” verder

Henk en Henk zijn helden


In de Statenzaal staan twee mannen. Henk en Henk. Ze zijn vrienden voor het leven. En trots op wat ze hebben bereikt. Henk en Henk moedigden elkaar aan om iedere dinsdag naar taalles te gaan. In de Oosterparkwijk. En ze staan nu als ‘taalambassadeur’ voor honderd man publiek. Ze kunnen het iedereen aanraden. En dat doen ze ook.

Een bladzijde uit het boek: Henk en Henk en Glimina
Lees “Henk en Henk zijn helden” verder

Van betekenis


Vanmiddag openen we het academisch jaar van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen van de RuG. En dat van de Protestantse Theologische Universiteit in Nederland. Een faculteit en een hele universiteit. Ik vind het eervol om bij die opening een rol te mogen spelen. Om recht te doen aan de kleinste universiteit die Groningen kent. Maar natuurlijk ook omdat ik me betrokken voel bij het geloof, de inspiratie en de traditie van de Groninger godgeleerden.

Foto van de geanimeerde ‘college tour’​. die aan de opening vooraf ging. Foto: Rijksuniversiteit Groningen.
Lees “Van betekenis” verder