Aardbevingen in de ridderzaal

‘Maar het zijn toch maar woorden?’, wil de verslaggever van RTV Noord weten.  ‘Veel Groningers zijn inmiddels de woorden voorbij. Die hebben geen behoefte meer aan woorden. We hebben de excuses gehad van de NAM en van Shell. Nu willen ze daden zien. Wat is dit dan meer dan symboliek?

Vandaag, in de troonrede, had de koning het over Groningen. Een volle alinea lang ging het over ´onze´ aardbevingen: “Investeren in de toekomst betekent ook problemen aanpakken zoals die zich voordoen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen. De gevolgen zijn ingrijpend en de regering wil samen met alle getroffen Groningers werken aan oplossingen. Door de gaswinning te halveren ten opzichte van 2012 en woningen en andere gebouwen te versterken, worden veiligheidsrisico’s beperkt.”

Ja, die maatregelen kennen we wel. En die gaan niet ver genoeg als je bang bent voor de volgende aardbeving. Of als je de schade aan je huis maar niet hersteld krijgt. Als de daden tekort schieten, hoe belangrijk kunnen woorden dan eigenlijk zijn?

Deze tekst bevestigt dat de aardgasproblemen in Groningen een nationale kwestie zijn.

Ik begrijp de roep om daden. Maar ik was vandaag in de ridderzaal echt blij met de aandacht voor onze provincie en onze problemen. Deze tekst bevestigt dat de aardgasproblemen in Groningen een nationale kwestie zijn. En dat het oplossen ervan een nationale plicht is. Een dure plicht voor de regering en voor alle Nederlanders. En de troonrede laat het niet bij het probleem, maar formuleert ook de ambitie om samen te werken aan oplossingen en om zwaar te investeren in duurzame energie.

Prinsjesdag staat vol van de symboliek. Ons staatshoofd, dat geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het regeringsbeleid, leest éénmaal per jaar voor uit andermans werk. Hij heeft niet veel tijd om de belangrijkste dingen voor te lezen die het kabinet wil gaan doen. Veel onderwerpen halen de troonrede niet. Dus als de aardgasbevingen de belangrijkste beleisnota van het land halen, dan gaat daar een heel sterk signaal van uit.

Natuurlijk gaat het om daden. Maar ik hoopte dat de koning in de troonrede aandacht zou besteden aan de aardgasbevingen. Want dat is een daad op zich. Daarmee is het niet klaar. Maar deze symboliek is van grote betekenis.

ridderzaal-2