Lentebroodjes in Bedum


Foto: Jeroen Berkenbosch, RTV Noord

Gisteravond gebeurde er iets bijzonders in de raadszaal van Bedum. Er worden al sinds mensenheugenis burgemeesters geïnstalleerd. Maar tot nu toe hadden ze kloeke Nederlandse jongensnamen als Jan, Simon, Klaas, Minne en Henk. Ik vind het wel stoer dat ik daar gisteravond een heuse ‘Erica’ aan heb toegevoegd. Een burgermoeder.

Stoer. Maar dat is bijzaak. Want uiteindelijk gaat het erom dat Bedum een burgemeester krijgt die bij de gemeente past en die daar goed zal functioneren. Maar ook wat dat betreft staan alle seinen op groen.

De gemeenteraad zocht een burgemeester die een aanjager is en een verbinder. Iemand met visie en daadkracht. Die mensen bij elkaar brengt. Die een groot netwerk heeft en bestuurlijke ervaring. Die laagdrempelig is en makkelijk aanspreekbaar. Dat is Erica van Lente ten voeten uit. Ondanks haar jonge leeftijd heeft zij een lange staat van dienst in de politiek en als ambtenaar. Maar ook in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. Het met elkaar verbinden van al die partijen is een rode draad in haar carrière. Tot heel recent aan toe, waar zij zich inzette om heel Drenthe aan te sluiten op snel internet. Voorwaar, geen sinecure! Bij een organisatie die heel toepasselijk ‘VerbindDrenthe’ heet.

Sinds gisteren is het voor Erica Lente ‘VerbindBedum’. En het is al begonnen. Ze beklom een toren en overwon haar hoogtevrees. En Bakker Hoekstra had zelfs ‘Lentebroodjes’ in de aanbieding. Verbinden gaat van twee kanten. Het gaat goed in Bedum, maar er liggen spannende opdrachten op haar te wachten. Het Centrumplan. Ontwikkelingen in de Jeugdzorg, in het sociaal domein en in het onderwijs. Het scheppen van kansen voor jongeren. De herindeling en de gevolgen van de aardbevingen. Erica zal er haar handen vol aan hebben. Maar gelukkig heeft ze al eerder getoond dat ze zich juist dan als een vis in het water voelt. En resultaten weet te boeken.

Ik las haar de tekst van de ambtseed voor. Ze klonk verkouden, maar vastberaden: ‘dat verklaar en beloof ik’. En daarna werd ze feitelijk verbonden aan Bedum. In de verwachting dat ze kan bijdragen aan de verbindingen binnen Bedum en die tussen Bedum en de buitenwereld. Met de provincie, met Noord-Nederland. En vooral met de gemeenten Winsum, Eemsmond en De Marne. Want als alles goed gaat, is deze burgermoeder de laatste burgemeester die in de zelfstandige gemeente Bedum wordt benoemd.

En dat is een extra reden voor Van Lente om zich in te zetten voor de toekomst van Bedum. Ik wens haar daarbij alle succes.