Energie-onderzoekers. Net zo goed als hun gebouw?

Groningen en energie: al decennialang een onafscheidelijke combinatie. Een huwelijk, zou je haast zeggen. Een turbulent huwelijk ook, met hoge pieken en helaas ook diepe dalen. Maar laat ik met de pieken beginnen, want vandaag is er zo één. 

Vandaag mocht ik de initiatiefnemers van de Energy Academy Europe feliciteren met hun prachtige nieuwe gebouw op Zernike. Als meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland staat het symbool voor datgene waaraan zij ín het gebouw gaan werken: de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Ik ben er trots op dat dit gebouw hier op de Zernike Campus staat. De provincie Groningen heeft niet voor niets bijgedragen aan de bouw ervan. De ambities van de Energy Academy sluiten aan bij die van de provincie: met al onze kennis en deskundigheid sámen werken aan versnelling van de energietransitie.

Krachten bundelen

Daar gebeuren al veel goede dingen. Vorige week de opening van het grootste offshore windpark boven de Wadden. Nieuwe windparken die zonder subsidie gebouwd gaan worden. Dat zijn positieve, hoopgevende ontwikkelingen. Maar het is niet genoeg. Als we niet door de negatieve effecten van klimaatverandering en fossiele opwekking ingehaald willen worden, dan moet het tempo van de energietransitie omhoog. Daarom zetten wij ons in onze regio in voor versnelling in energiebesparing en opwekking van duurzame energie.

Dat kunnen wij niet alleen. De organisaties die hier in dit gebouw gaan samenwerken, kunnen en moeten daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De energietransitie is hard nodig. Maar daar komt alleen vaart in als we als overheden, bedrijven en kennisinstellingen onze krachten bundelen en elkaar versterken. Daarom is het verstandig en noodzakelijk dat Energy Academy, Energy Valley en Energy Delta Institute onder dit dak als één organisatie verdergaan om samen de energietransitie en de versnelling in de regio krachtig vooruit te helpen.

Daar zitten wat mij betreft twee kanten aan. Inderdaad: pieken en dalen. De gevolgen van de gaswinning in Groningen kunnen we zonder overdrijving een diep dal noemen. Het is een nationale plicht en verantwoordelijkheid dat we uit dat dal komen. De energietransitie in Groningen zal nooit tot volle wasdom komen, als die niet tegelijkertijd gepaard gaat met herstel van vertrouwen en het bieden van perspectief aan onze regio. Dat zijn twee kanten van één en dezelfde medaille. En de mensen die vandaag het royale atrium van de Energy academy vulden, kunnen aan beide bijdragen. Ik hoop van harte dat ik wat dat betreft op hun steun kan rekenen.

Groen stopcontact

Groningen biedt de Haagse kabinetsonderhandelaars aan dat wij onze regio kunnen laten uitgroeien van het grotendeels fossiele tot het groene stopcontact van Nederland. Zodat we niet alleen onze eigen regio, maar ook de Randstad van groene energie kunnen voorzien. De bewoners van het nieuwe pand gaan met elkaar werken in het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland. Dat is een eer, maar óók een verplichting. Namelijk om al hun kennis en expertise in te zetten voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding en perspectief voor onze regio. Zo kunnen zij eraan bijdragen dat het huwelijk tussen Groningen en energie uiteindelijk duurzaam en vruchtbaar zal zijn.

De openingshandeling deed ik samen met Sibrand Poppema, de collegevoorzitter van de universiteit. Ik ben er eigenlijk wel va overtuigd dat het een feest is om te werken in dit mooie gebouw. En ik hoop dat de imposante energieprestaties van het gebouw de bewoners zullen uitdagen daar zelf niet voor onder te doen!