Met alle geweld


Stikstof stelt ons in Nederland voor grote problemen. En daarbij spelen ook enorme belangen voor boeren. En we zagen vandaag in Groningen een hartstikke mooie manifestatie. Het is goed om te zien dat je in Nederland kan demonstreren. We hebben heel goed samengewerkt met de partijen die de demonstratie hebben georganiseerd. We serveerden koffie. Met koek erbij.

Foto: RTV Noord

Het is een groot misverstand dat je door geweld of door dreiging met geweld je zin makkelijker kunt krijgen.

We boden ruimte om alles wat je zou willen zeggen ook in volle scherpte bij ons op tafel te leggen. Want dat hoort bij democratische verhoudingen. En daarna ga je aan tafel. Gedeputeerde Staghouwer heeft rond de middag de positie van het college van GS duidelijk gemaakt aan iedereen die er was. En dat is het startschot van gesprekken. Want zo gaat dat.

Misverstand

Het is een groot misverstand dat je door geweld of door dreiging met geweld je zin makkelijker kunt krijgen. Zo hoort het niet te gaan in een democratie. Zo hoort het niet te gaan in een rechtsstaat. En demonstreren werd in de loop van de dag door een klein groepje steeds meer intimideren. De grote groep was merendeels netjes. Maar een aantal mensen gingen echt over de grens. Door niet alleen te dreigen dat ze naar binnen zouden gaan en hun gelijk wel zouden halen, maar ook door feitelijk de deur in te rammen en dan naar binnen te stormen.

Geen oneigenlijke druk

Ik denk dat het gepast is om op deze plek de dankbaarheid uit te spreken voor het professionele en kordate optreden van de politie. Maar om ook duidelijk te maken dat als dat de manier is waarop je in Nederland omgaat met de overheid, met het openbaar bestuur, dat je dan heel ver van huis bent. Integriteit is tegenwoordig een heel groot woord in overheidsland.

demonstreren werd in de loop van de dag steeds meer intimideren.

En integriteit komt hier op neer dat je geen oneigenlijke druk ervaart om te komen tot het best denkbare democratische besluit. En de druk die vandaag door een aantal van de aanwezigen (niet door de mensen die gewoon naar een manifestatie kwamen) is uitgeoefend en de vorm die dat aannam – vernieling, gooien met dingen, dreigen – die is voor ons onaanvaardbaar.

Grote verantwoordelijkheid

Dat neemt niet weg dat we ons realiseren dat we als provincie een grote verantwoordelijkheid op onze schouders hebben. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor de natuur, een grote verantwoordelijkheid voor de economie en een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van de landbouw. En dat vergt heel veel goed overleg, ook in de toekomst. En naast me zit een gedeputeerde – Henk Staghouwer – die dat overleg ook in de toekomst zal blijven voeren. Zich er voluit van bewust dat de toekomst van de landbouw essentieel is voor de toekomst van Groningen. 

Henk Staghouwer licht de beslissing van het college van GS toe. Foto: RTV Noord

(Tekst die ik vandaag uitsprak tijdens de persconferentie aan het eind van een bewogen dag. Gedeputeerde Henk Staghouwer gaf daarna een toelichting op het beleid van het college)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *