Nietsdoen is geen optie


Als ik binnenkom is oud-minister en wetenschapper Pieter Winsemius net bezig met de afronding van zijn betoog. Het publiek ziet er wakker en geïnteresseerd uit. Dat komt vast ook door weerman Gerrit Hiemstra, die voor Winsemius sprak. Ik ben exact een half uur te gast in een mini-symposium in het waterschapshuis van Noorderzijlvest. Ingehuurd voor één plechtige handeling: de beëdiging van Dijkgraaf Bert Middel ter gelegenheid van zijn herbenoeming. Op het kleine podium legt hij de belofte af.

(Foto van het plechtige moment, gemaakt door collega-dijkgraaf Geert Jan ten Brink, vanaf de eerste rij)

Nietsdoen is geen optie!” Die woorden van Bert Middel staan op de uitnodiging voor het mini symposium. Nietsdoen is geen optie als het over de gevolgen van klimaatverandering gaat. Nietsdoen was ook geen optie toen Bert Middel in 2012 net was aangetreden als dijkgraaf. Nog voordat hij was beëdigd werd de nieuwbakken dijkgraaf geconfronteerd met hoog water in de gemeente Ten Boer. In de nacht van 5 op 6 januari 2012 werd het dorp Woltersum geëvacueerd, omdat de dijk die het dorp beschermt tegen het Eemskanaal op doorbreken stond. Woltersum werd landelijk nieuws. Gelukkig liep het goed af. De bekendheid van Woltersum daalde weer tot de gebruikelijke proporties.

Versterking

Kort na deze crisis beëdigde Max van den Berg, mijn voorganger, Bert Middel als dijkgraaf. Zes jaar geleden werd in de speech nog niet gerept over de gevolgen van de gaswinning. De aardbeving bij Huizinge op 16 augustus 2012 had nog niet plaatsgevonden. Maar vandaag is dat anders voor iedereen. Ook voor het waterschap. Vanwege het risico van het verweken van de bodem onder de dijken. In februari 2014 stelde het dagelijks bestuur een plan van aanpak vast. Versterking van de Eemskanaalkade en de Ommelanderzeedijk moeten er voor zorgen dat de risico’s van de aardbevingen in Groningen snel minder worden. De versterking begon in Woltersum, waar anders. Een aardbevingsbestendige Eemskanaalkade. Op RTV Noord zei Bert Middel daarover destijds: “De risico’s zijn te groot om niets te doen.” Het ligt hem voor in de mond: “nietsdoen is geen optie”.

Deze daadkracht zag de vertrouwenscommissie in 2012 ook in hem toen Bert Middel werd voorgedragen voor benoeming als dijkgraaf en dat zag de vertrouwenscommissie in 2017 opnieuw: “Bert Middel is een gedreven en betrokken dijkgraaf. Noorderzijlvest heeft zich in de bestuurlijke constellatie in het Noorden een eigenstandige positie verworven.” Dat is voor een belangrijk deel de verdienste van de dijkgraaf, vindt de vertrouwenscommissie. En het algemeen bestuur ook zo blijkt, want dat ging akkoord met de herbenoeming van Bert Middel. En dat brengt de vele gasten vandaag in het waterschapshuis.

Multitasker

Nietsdoen is ook geen optie voor Bert Middel zelf. Multitasken bestaat niet, volgens geleerden. Maar als iemand het kan, is het Bert Middel. Weinig mensen zijn in één leven onderzoeker, journalist, docent, directeur, raadslid, statenlid, lid van de Eerste en Tweede kamer, burgemeester en dijkgraaf geweest. Naast deze banen is hij auteur van zestien boeken, multi-toezichthouder (waaronder voorzitter van de Raad van Commissarissen van de FC Groningen) en gebiedsregisseur in Oost-Groningen. Inderdaad: nietsdoen is geen optie voor Bert. En dat komt goed uit, want er mag in de afgelopen zes jaar dan veel zijn bereikt. Er blijft nog genoeg over om te doen in zijn tweede termijn.

Uiteraard blijven de gevolgen van de aardbevingen de agenda van het waterschap bepalen. Wij troffen elkaar eerder deze maand in het Noordelijk Scheepvaartmuseum bij de opening van de tentoonstelling over de Kerstvloed in 1717 – powered by Noorderzijlvest. Bert Middel hield daar een gepassioneerd verhaal dat ons allemaal een benauwd gevoel gaf. Hij sprak over de grote risico’s die het water nog tot de huidige dag vormt. Als de zeedijk bij Delfzijl bezwijkt, is het water via het Damsterdiep – een soort snelweg – pijlsnel in het hart van de provincie. En als de dijk van het Eemskanaal het begeeft, bijvoorbeeld omdat de grond week is geworden door aardbevingen – heeft dat ook grote gevolgen.

Droge voeten

Versterking van de dijken blijft dus aandacht vragen. Niet alleen vanwege de aardbevingen. Ook vanwege de verandering van het klimaat. De vraag is op welke manier overheden ervoor moeten zorgen dat de gevolgen van de klimaatveranderingen beperkt blijven. De provincie en het waterschap zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor en hebben de afgelopen jaren succesvol samengewerkt in het project Droge Voeten 2050. Dit project gaat verder dan versterking alleen. Een mooi voorbeeld van de maatregelen die worden genomen is de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier waar natuurontwikkeling wordt gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden.

En dan zijn er nog de ambities uit het Deltaprogramma 2018. In 2050 moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Ook bij deze grote opgave staan de provincie en het waterschap weer samen aan de lat. Bert Middel zou waarschijnlijk zeggen: ‘nietsdoen is geen optie’ bij de provincie stemmen we daar van harte mee in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *