‘Paasrapport’ april 2019


Zo op het oog was april een goed gevulde maand. Tenminste, als je het aantal blogs dat ik hier post als maatstaf neemt. Want er zijn wel eens maanden met minder berichten, dus met minder bezoeken, minder toespraken, lezingen of inleidingen.

Plooien gladstrijken tijdens een ambtsbezoek aan de Gemeente Delfzijl

Toch voelde het ook een beetje als warmlopen langs de zijlijn. Dat zit zo.

Na de verkiezingen is de collegevorming op gang gekomen. Eerst kwam de ‘informatiefase’ om af te tasten welke partijen het meeste kans maken om een college te kunnen vormen. En nu is de ‘formatiefase’ waarin de fractievoorzitters en de beoogd gedeputeerden gesprekken voeren over het programma van het college – het regeerakkoord, zou je kunnen zeggen. Maar tot nu toe was ik altijd actief. En ditmaal zit ik op mijn handen.

‘Boven de partijen’

Als raadslid en als wethouder met ervaring heb ik meer dan eens deelgenomen aan zulke gesprekken. En ik heb drie keer een (in)formatieproces begeleid: in twee gemeenten en een (andere) provincie. Altijd vergen die onderhandelingen het uiterste van me. En ditmaal is dat behoorlijk anders: ik loop me warm langs de zijlijn. Dat is natuurlijk het lot van kroonbenoemden als burgemeesters en commissarissen van de Koning. De charme van ons systeem is dat de voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten wordt geacht ‘boven de partijen’ te staan. En dat verdraagt zich slecht met een prominente rol aan onderhandelingstafels.

Maar tot nu toe was ik altijd actief. En ditmaal zit ik op mijn handen.

Er zit niks anders op dan dat ik – net als vele anderen – afwacht wat het programma van het nieuwe college wordt. En ondertussen loop ik me – net als veel medewerkers van de provincie – warm om straks met een nieuw college te gaan werken.

Een tikje mager

En er zijn de vele gewone dingen, die doorgaan: of er nu een college in de maak is of niet. Maar eerlijk is eerlijk: de collegevergaderingen op dinsdag – vandaag was er weer één – zijn, hoe zal ik het zeggen, een tikje mager. Veel dingen wachten op het nieuwe bestuur.

Genoeg te doen overigens buiten de GS-kamer. Bijvoorbeeld om nieuwe burgemeesters te vinden in Groningen, in het Westerkwartier en binnenkort ook weer – vanwege het vertrek van burgemeester Anno Wietze Hiemstra naar Aa en Hunze – in Appingedam. Maar ook met het Nationaal Programma Groningen, dat langzamerhand gestalte begint te krijgen. Maar toch: ik wacht, misschien wel net als u.

Weblogs

Stemmen zonder last’

Als waar is dat een halve waarheid erger is dan een hele leugen, dan bevind ik me op gevaarlijk terrein. Ik heb bij de installatie van de nieuwe Staten gezegd dat dit de oudste Statenzaal van het land is. Al ruim vier eeuwen in gebruik. Maar dat is maar gedeeltelijk waar.

“Stemmen zonder last” verder lezen

 

‘Noorderlu’ in Saaxumhuizen

Stille Zaterdag in Saaxumhuizen. Alsof ze het verstilde karakter van deze dag voor Pasen willen benadrukken, zijn ze blauwe schimmen geworden. De ‘kerkgangers’ die beeldend kunstenaar Noor Agter maakte. Ze reizen rond in Groninger kerken. Maar het zijn kerkgangers uit Saaksumhuizen. Een meneer gaapt. Een oude man sukkelt langzaam in slaap. En in het midden van de groep zit een meisje dat omhoog kijkt.

“‘Noorderlu’ in Saaxumhuizen” verder lezen

 

Coöperatie zonder kapsones

“Het is aan de Industrieweg in Noordhorn, achter het tankstation, bij het bordje ‘kantoor’. Parkeren kan voor de deur, of, indien vol, voor het fitnesscentrum aan de overkant van de straat.”

“Coöperatie zonder kapsones” verder lezen

 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het is de dag voor Koningsdag. De kenners weten dat dit de dag is waarop mensen met discutabele smoezen naar het gemeentehuis zijn gelokt om koninklijk onderscheiden te worden. 88 zijn het er dit jaar in onze provincie. Op een bevolking van een kleine 600.000. Dus, hoewel het woord ‘lintjesregen’ anders suggereert: een koninklijke onderscheiding krijgt niet iedereen. Het is behoorlijk exclusief. En het gaat zonder uitzondering om mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

“Lid in de Orde van Oranje-Nassau” verder lezen

 

Hub Oost-Groningen!

‘De aanhouder wint.’ Bij de Staatsloterij is het een twijfelachtige bewering. Maar als het ergens waar is, dan is het hier en vandaag. Bij de opening van de ‘Innovatie Hub Oost-Groningen’.

“Hub Oost-Groningen!” verder lezen

Afspraken in april

3 april

Opening van het introductieprogramma voor leden van Provinciale Staten, Statenzaal

Lunchlezing door Kim Putters, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau, Statenzaal

Lezing bij de Odd Fellows, John Welsh Loge, Sappemeer

5 april

Ambtsbezoek aan de gemeente Oldambt

Werkbezoek aan Annechien ten Have Mellema, agrarisch ondernemer van het jaar 2019, Beerta

8 april

Ontvangst leden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, provinciehuis.

10 april

Introductieprogramma nieuwe leden van Provinciale Staten, provinciehuis.

11 april

Ontvangst van een ambtelijk-bestuurlijke delegatie uit Colorado, USA, Amsterdam.

12 april

Ambtsbezoek aan de gemeente Delfzijl.

15 april

Deelname aan een rondetafelgesprek met minister Bruno Bruins over de zorg, Refaja Ziekenhuis Stadskanaal.

Eerste bestuursvergadering Nationaal Programma Groningen, Ten Boer.

16 april

Uitreiking Noorderpoort Jaarprijs, Groningen.

17 april

Aanwezig bij ceremoniële beëdiging tijdens de regimentsdag van het 44ste Pantserinfanteriebataljon, Grote Markt, Groningen.

Introductieprogramma nieuwe leden van Provinciale Staten, provinciehuis.

Aanwezig bij diner met Nationale Ombudsman, Onstwedde.

18 april

Werkbezoek aan Louise Fresco, collegevoorzitter van de Universiteit Wageningen, samen met gedeputeerde Henk Staghouwer, Wageningen.

20 april

Opening expositie ‘Noorderlu’ in het kerkje van Saaxumhuizen.

24 april

Werkbezoek aan de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Noordhorn.

Extra vergadering Provinciale Staten, provinciehuis.

25 april

Uitreiking Koninklijke onderscheiding, Stadhuis gemeente Groningen.

Verrichten opening van de Hub Oost-Groningen, Veendam.

 

Dit Paasrapport is ook te lezen in magazinevorm.

Eén gedachte over “‘Paasrapport’ april 2019”

 1. Mijnschade of aardbevingsschade (opinie, gestuurd naar DvhN, 3-6-19)

  Als schilder en fotograaf van het Groninger land heb ik me altijd geïnteresseerd voor het wel en wee van ons buitengebied.
  Na de oorlog is ons Groninger land bijna onherkenbaar veranderd door de ruilverkavelingen. We waren blijkbaar rijk genoeg om het oude land helemaal om te vormen ten gunste van een betere productie en agrarische bedrijfsvoering.
  Sinds de jaren negentig zijn duizenden hectaren van het goede land weer omgevormd ten gunste van (nep-?) natuur. We waren blijkbaar rijk genoeg om delen van de meest vruchtbare grond van Europa weer op te geven.
  Sinds enkele jaren kampen we met de aardbevingen en ik volg dat omdat ik me verbonden voel.
  Nu zijn we blijkbaar niet rijk genoeg om de gedupeerden op een fatsoenlijke manier te helpen.
  In de jaren ’80 was er een eerste aardbeving.
  De NAM stond direct klaar om te beweren dat dit niet door de gaswinning kon komen. Het gaf mij het gevoel dat hier iets niet klopte. In elk geval vertrouwde ik het antwoord niet. Waardoor zouden er anders in ons kleigebied aardbevingen kunnen ontstaan…
  Nu is er inmiddels al enige decennia sprake van bodemdaling in het winningsgebied, wel meer dan 30 centimeter.
  De waterhuishouding is hierop aangepast en wordt er nog steeds op aangepast.
  Intussen is het wel duidelijk dat de bodemdaling en de gaswinning direct met elkaar in verband staan.
  De laatste jaren zijn er talloze aardbevingen geweest en de NAM erkent dat deze wel door de gaswinning veroorzaakt worden.
  Een enorm begeleidingsapparaat is in het leven geroepen om de schade af te handelen. De aardbevingsschade dus. En de aankleding van dit apparaat wisselt een beetje met de windrichting. En mensen moeten wachten. Schijnbaar eindeloos.
  Wat is hier nu echt mis?
  Dat is dat we de schades geen mijnschades noemen.
  Er worden voortdurend rechtszaken gehouden over wat de oorzaak is van scheuren in panden. Al enkele jaren geleden was er 90 % van het beschikbare geld aan rechtszaken besteed en slechts 10% aan schadeafhandeling, herstel.
  Maar het herstel moet gaan over ‘mijnschade’. Dat is de schade veroorzaakt door de optelsom van gaswinning, bodemdaling en ontwatering. Deze drie hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Door te doen alsof er expertise bestaat over wat de oorzaak van een scheur is, een beving of verlaging van het grondwater, houdt men de mensen voor de gek. Je kunt namelijk aan een scheur niet zien wat de oorzaak is en tegelijk zijn de scheuren in dit gebied het gevolg van mijnschade, wat de genoemde combinatie is van oorzaken. De paar gevallen daargelaten die gevolg zijn van matig onderhoud.
  Zetting van de bodem bij een bodemdaling wordt veroorzaakt door een optelsom van gaswinning en de noodzakelijke grondwaterstandverlaging.
  De conclusie moet dus alleen maar zijn dat alle schade ruimhartig vergoed moet worden.
  Het is van de zotte dat mensen moeten procederen om hun gelijk te halen wanneer de schuldige en de oorzaak duidelijk zijn. En volgens mij is het in de juridische wereld niet gebruikelijk dat een verdachte het meeste te zeggen heeft over de afhandeling van een schade….
  Eén voorbeeld: er is een geval van schade aan een uitbouw van een woning. Er zijn 30 rapporten over geschreven. À 1500 euro. Er is dus 45000 euro uitgegeven. De schade bedroeg 30.000 euro. Ik kan me voorstellen dat sommigen denken in een schurkenstaat beland te zijn.
  Dit kan stoppen. Vandaag nog. Er hoeft alleen maar de juiste conclusie getrokken te worden. Alle schade vindt zijn oorsprong in de gaswinning.
  De voorstellen van CdK Paas zijn prima, adequaat en werkbaar, lijkt me.
  Ze komen misschien een beetje laat.
  En wat is er in feite nodig: alleen een pot met geld, en konstrukteurs en aannemers.
  De CdK is net als iedereen bij de neus genomen door de vermeende expertise van de NAM.
  Alsnog moet de NAM veroordeeld worden als veroorzaker van de schade, net als in de rest van de maatschappij gebeurt….

  647 woorden

  Abel B Groenewold
  Van Royenlaan 39
  9721 EL Groningen

  06 107 15 098

  Voormalig bouwkundige.
  Kunstschilder…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *