‘Paasrapport’ april 2018


Zeg ‘april’ en ik denk er meteen achteraan: ‘doet wat hij wil.’ De uitdrukking gaat natuurlijk over het weer. Maar het weer was deze maand geen kleinigheid. Het was met name de vraag of het op Koningsdag, 27 april, mooi weer zou zijn. Natuurlijk is er geen correlatie tussen de vraag stellen en het ook krijgen. En de generale repetitie, de dag ervoor, was steenkoud en regenachtig. Maar toen ik ’s morgens de gordijnen opendeed, zag ik tot mijn grote opluchting dat het stralend weer was. Deze dag kon niet meer stuk!

Een vlog over april: een terugblik op een gedenkwaardige maand

Er zijn veel vergaderingen aan vooraf gegaan. En er waren hartstikke goeie mensen mee bezig. Eigenlijk was het werk al gedaan en hoefde het op Koningsdag alleen nog maar even in het echt te gebeuren. Over elke meter van de route is uitgebreid gesproken. Elke halve minuut van de NOS-uitzending hebben we eindeloos bij de kop gehad – ik geloof niet dat ik ooit een verjaardagsfeest heb meegemaakt dat zorgvuldiger werd voorbereid.

Ik ben diep dankbaar dat iedereen er zo’n mooie dag van heeft gemaakt.

De laatste week zag je de stad oranje kleuren. En als ik naar het provinciehuis liep, groeide per dag het aantal mensen dat me een fijne Koningsdag toewenste. De tijd vloog voorbij toen het eenmaal zo ver was. Ik ben diep dankbaar dat iedereen er zo’n mooie dag van heeft gemaakt. Wat hebben we Groningen met zijn allen op een leuke en aanstekelijke manier in de etalage gezet. Een ‘coole stad’ noemde de koningin de hoofdstad van onze provincie. Ik ben er hartstikke trots op.

Het begin: ‘ze komen er aan!’ Bron: website Koninklijk Huis

Afscheid

Maar april was helaas niet alleen maar Koningsdag. Het was ook de maand met een droevige dinsdagavond, waarop we hoorden van het plotse overlijden van burgemeester Pieter Smit van Oldambt. 54 jaar jong was hij. En geliefd in de hele provincie. Samen met heel Oldambt namen we afscheid. En iedereen die er getuige van was, maakte een onvergetelijke uitvaart mee, waarin de hele gemeenschap meedeed.

In de week waarin Pieter overleed, was ook het officiële afscheid van burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal, die in haar dankwoord terecht zei dat het nieuws over Pieter alles relativeert. Zo was het ook. Maar ze verdiende een groots afscheid van Stadskanaal. En ze kreeg het ook.

Gaswinning als constante

Een constante in de ‘paasrapporten’ zijn de talloze gesprekken over gaswinning. Want ook in april ondertussen heb ik samen met bestuurders uit de regio weer vele uren gesproken over de gaswinning en hoe het verder moet. Met inwoners, met bestuurders in het bevingsgebied, met maatschappelijke organisaties, met de minister, met de voorzitter van de tijdelijke commissie mijnbouwschade – het hele rijtje, en weer terug. Voetje voor voetje komen we bij het moment dat we eruit zijn. Want anders dan de media berichtten, is er nog geen overeenkomst of akkoord.

Wat wel klopt, is dat de gesprekken nogal eens gaan over de vraag welke gevolgen het besluit heeft om de gaswinning naar nul te brengen op de lopende versterking van huizen. Dat is niet voor niets, want het gaat om inwoners en hun gevoel voor veiligheid.

Eén van de vele vergaderingen. Aan de overkant Minister Wiebes

Daarom wordt de versterking ook niet ‘stopgezet’, zoals ik hier en daar lees. De gesprekken gaan dat we de versterking anders willen, met de inwoner centraal. Dorps- en wijkgericht in plaats van per woning. Onderweg naar die nieuwe aanpak maken we geen haakse bocht door met de huidige versterking te stoppen. Waar bewoners een versterkingsadvies hebben gekregen, hebben we afgesproken, wordt gewoon versterkt.

Met dit besluit hebben veel inwoners de duidelijkheid die we allemaal zoeken. Ondertussen zoeken we uit of er onder de gebouwen die al zijn geïnspecteerd urgente huizen zijn, die ook onverwijld versterkt moeten worden. Van de groep die dan nog resteert, wordt gekeken of die echt kunnen wachten totdat er rond de zomer duidelijkheid komt van de deskundigen. Die moeten antwoord geven op de vraag of de bodem onderweg naar het winningsniveau nul, en daarna, zo tot rust is gekomen dat de versterking volgens een lichter regime kan.

Maar de inzet van gemeente- en provinciebestuurders is duidelijk: wij vinden dat bij de huizen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild de versterking gewoon door moet gaan.

Dat mag zo zijn voor de versterking in de toekomst. Maar de inzet van gemeente- en provinciebestuurders is duidelijk: wij vinden dat bij de huizen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild, waar al versterkingsadviezen voor bestaan, de versterking ook gewoon door moet gaan. Daarover zijn we nog met de minister in gesprek. We verwachten daarover de volgende maand duidelijkheid te krijgen. Het blijft ingewikkeld, maar ik geloof dat we de goede kant op gaan.

26 april: lintjesregen

De dag voor koningsdag (in de praktijk gaat het om een paar dagen meer) is de traditionele ‘lintjesregen’. Of officieel gezegd: de ‘algemene gelegenheid’ voor het uitreiken van koninklijke onderscheidingen. Het is ook mogelijk om bij ‘bijzondere gelegenheid’, dus op iemands afscheid of bij een andere bijzondere gebeurtenis een onderscheiding uit te reiken, maar zo’n driekwart van de onderscheidingen wordt uitgereikt vlak voor de verjaardag van de koning.

een mooie manier voor de samenleving om ‘dankjewel’ te zeggen

Een koninklijke onderscheiding is een mooie manier voor de samenleving om ‘dankjewel’ te zeggen tegen mensen die zich vaak heel lang met hart en ziel voor de ons allemaal inzetten. Ik vind het mooi dat we dat doen.

Een lintje voor een echtpaar: Alie en Luit Spijk (foto: RTV Noord)

Niet iedereen voor wie een onderscheiding wordt aangevraagd, krijgt er ook een. Hoewel het woord ‘lintjesregen’ anders suggereert, is de procedure best pittig. Net als de burgemeester heb ik daarbij een adviserende rol. Op die manier wordt bevorderd dat de verdiensten van Groningers min of meer gelijk worden gewogen.

Die adviserende rol is ook voor iets anders te benutten. Het komt bijvoorbeeld voor dat uit de tekst van een decoratievoorstel blijkt dat de decorandus op verschillende terreinen actief is en dat zijn vrouw hem daarbij helpt. Ik zal er dan op aandringen dat ook voor de vrouw een afzonderlijk lintje wordt aangevraagd. Niet overal is bekend dat dit “gewoon” tot de mogelijkheden behoort, al zien we wel steeds meer gemeenten die hier alert op zijn.

Bij de lintjesregen van 2018 werden in Groningen 87 onderscheidingen uitgereikt. In twee gevallen (dus vier onderscheidingen) betrof het echtparen. In het jaarverslag over 2018 zal ik vermelden hoeveel koninklijke onderscheidingen er in het hele kalenderjaar zijn uitgereikt.

Weblogs in april

Een boekje open over de dienstverlening

Jaarverslagen zijn meestal geen groot nieuws. Dus nu ik heb verklapt dat het een jaarverslag is, wordt het knap onwaarschijnlijk dat u verder leest.

Toch verder lezen

Afscheid van burgemeester Galama

Ik kom altijd graag naar Stadskanaal. Al van jongs af aan. Dat zit zo: bij mij thuis kregen we eigenlijk nooit snoep. Dat was slecht voor onze tanden, vond mijn moeder. Persoonlijk zag ik dat genuanceerder. Maar op een dag vertelde ze dat we op bezoek gingen bij Tante Anna in Stadskanaal, omdat daar iets bijzonders ging gebeuren. “Je gaat met een papieren lamp langs de deuren, zingt een liedje en dan geven de mensen je een snoepje.”

Maar dit bezoek aan Stadskanaal had ik graag nog even iets langer uitgesteld.

Gratis snoep! Ik kon mijn oren niet geloven. In Stadskanaal bleek dat gewoon te bestaan. Ik kon niet wachten om terug te gaan! En sindsdien ben ik vaak terug geweest. Bij verjaardagen of logeerpartijen, bij mijn tantes en ooms, neefje en nichtjes. Daarna als wethouder van Groningen, onder andere belast met de ‘stadsbezittingen’, waaronder het Stadskanaal. En nu als commissaris van de Koning.

Baukje Galama

Ik kom hier altijd graag. Maar dit bezoek aan Stadskanaal had ik graag nog even iets langer uitgesteld. Dit afscheid komt eerder dan de bedoeling was. Verder lezen

Heel Nederland kon het zien

Kernachtiger dan de koning kan ik het niet zeggen: “U vertelt me niks nieuws, maar we laten op deze manier heel Nederland zien wat hier aan de hand is.” De koning sprak met mensen die de gevolgen van gaswinning en aardbevingen aan den lijve hebben ondervonden.

‘Wisselende reacties’ op de site van de NOS

Ze stonden op de meest prominente plek van het programma: midden op de Grote Markt. En ze maakten van hun hart geen moordkuil. Ik heb inmiddels de beelden teruggezien… Verder lezen

Afspraken in april

4 april

Gesprek met premier Rutte, provinciehuis Groningen

Bestuurlijk overleg met minister Wiebes, provinciehuis Groningen

Bijeenkomst van ambassadeurs van Groningen, Groningen

5 april

Lezing over gaswinning, bureau Dröge & Van Drimmelen, Campus Den Haag

7 april

Gastles over provincie Groningen bij brugklas Willem Lodewijk College, Groningen

9 april

Aanwezig bij Koningsdagconcert, Groningen

11 april

Aanwezig bij diner Gasunie, Groningen

12 april

Werkbezoek aan EcoStyle, Oostwold, Friesland

Spreken op afscheid burgemeester Baukje Galema, Stadskanaal

Aanwezig bij Prins Clausconcert, Groningen

13 april

Werkbezoek aan Borkum, Duitsland

15 april

Spreken over ‘Geloven in het publieke domein’ in Pepergasthuis, Groningen

16 april

Kennismaking met nieuwe ambassadeur voor provincie Groningen, Van Wijnen, provinciehuis

Werkbezoek Innocore, Groningen

Overhandiging eerste Koningstripel Brouwerij Groninger, Groningen

17 april

Afscheidsbijeenkomst Pieter Smit, Winschoten

Uitreiking jaarprijs Noorderpoort College, Groningen

18 april

Vergadering Provinciale Staten

24 april

Aanwezig bij diner Corps Diplomatique, Paleis op de Dam, Amsterdam

26 april

Kennismakingsgesprek met tijdelijke commissie Mijnbouw, Groningen

Gesprek met Biblionet over laaggeletterdheid, Groningen

Aanwezig op persborrel vanwege Koningsdag, Groningen

27 april

Aanwezig op Koningsdag, Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *