‘Paasrapport’ februari 2018


Dit is iets nieuws. Dit is mijn eerste ‘Paasrapport’. Voortaan wil ik elke maand een kort verslag doen over mijn werk als commissaris van de Koning in Groningen. Alleen in de zomermaanden zal het ritme wat minder ambitieus zijn. De maandberichten zijn een voorloper op het traditionele jaarverslag. In feite is het jaar op het moment dat dat verschijnt al in plakjes geserveerd. Als een maandelijkse ‘sneak preview’.

Wie mijn blog volgt, zal bekende ingrediënten tegenkomen. Sommige onderdelen haalden al eerder een weblog. Ook bloggen is voor mij een manier om te laten zien hoe mijn werkdagen verlopen en welke mensen ik ontmoet. De reacties die ik op de blogs krijg via sociale media en de website van de provincie zijn prettig. Zo kun je toch snel en makkelijk even contact hebben met elkaar. Wie de moeite neemt om mijn maandberichten te lezen, kan ze in datzelfde licht bezien. Een poging tot transparantie in een publiek ambt waarin overigens lang niet alles openbaar is.

Afhankelijk van mijn agenda zullen de maandberichten gaan over werkbezoeken aan gemeenten, over iets dat opviel in een vergadering van Provinciale Staten, over afspraken met bestuurders uit het buitenland of over de bestuurlijke samenwerking in Noord-Nederland – om maar een reeks onderwerpen te noemen. En dan het liefst zo concreet mogelijk. Dus als u mij erop betrapt dat ik bijvoorbeeld een woord als ‘stakeholder’ gebruik, mag u mij een seintje geven.

Een poging tot transparantie in een publiek ambt waarin overigens lang niet alles openbaar is.

Aan het eind van het jaar wil ik de maandberichten verzamelen en er een digitaal kaftje omheen doen. En dan heb ik meteen mijn persoonlijk jaarverslag als Commissaris van de Koning in Groningen al klaar! Voor de vaste lezers van mijn ‘paasrapport’ zal het jaarverslag geen nieuws bevatten. Ik ben benieuwd naar de reacties.

Na het schadeprotocol: de versterkingsoperatie

Zoals januari staat bijna helemaal in het teken van de gaswinning en de aardbevingen stond, met als voorlopig eindpunt de presentatie van het nieuwe schadeprotocol, zo is veel van mijn werktijd in februari besteed aan het vervolg: hoe zorgen we er voor dat de afspraken over de schadeafhandeling gaan werken en hoe kunnen we in de versterkingsoperatie de inwoners en de gemeenten een grotere rol geven?

En hoe kunnen we de versterkingsoperatie zó uitvoeren dat niet alleen de huizen, maar ook de voorzieningen, de infrastructuur en werkgelegenheid klaar zijn voor de toekomst? Hoe, kortom, kunnen we Groningen een plus geven? De andere hamvraag die we willen beantwoorden, is: hoe werken we samen met het kabinet de zin in het regeerakkoord uit, dat Groningen koploper is in de energietransitie?

Vragen stellen is meestal makkelijker dan ze beantwoorden. Dat is ook hier zo. Waarbij het ook nog zo is, dat de gesprekken over een ander, beter en nieuw schadeprotocol uiteindelijk gaat over bedragen die op ‘…oen’ eindigen. Gesprekken over de versterkingsoperatie en de energietransitie gaan over bedragen die eindigen op ‘… ard’. Dat alleen al, geeft alles een andere dimensie.

Afgezien van het geld, en waar dat geld voor nodig is, gaan gesprekken ook over hoe je het straks zo kunt regelen, dat inwoners zo min mogelijk ongemak hebben. En dat degenen om wie het gaat, de Groningers die wonen in het gaswinningsgebied, het gevoel hebben dat ze zelf aan het stuur zitten, samen met hun gemeenten en provincie en samen met het Rijk. Het gaat om hun huizen, hun dorpen en hun leven. We geven vorm aan de toekomst van onze provincie. Samen met degenen over wie dit vooral gaat.

Bijna elke week hebben we een intensief gesprek met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Met inbreng van het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging. De ene week in Den Haag. De andere in Groningen. Die overleggen worden ambtelijk voorbereid en de inbreng van de regio wordt vooraf besproken door provincie en gemeenten. Het vergt veel tijd en energie, niet alleen van bewoners en hun organisaties, maar ook van wethouders, gedeputeerden, burgemeesters, raads- en statenleden. Ik waardeer het enorm dat Minister Wiebes zoveel tijd en energie in de oplossing van deze problemen investeert, dat hij een groot deel van zijn portefeuille heeft moeten overdragen aan Staatssecretaris Mona Keizer.

Met al die bezoeken is het natuurlijk nog niet geregeld. Maar het maakt duidelijk dat gas in Groningen een nationale kwestie is.

Ondertussen geven diverse andere leden van het kabinet gehoor aan de oproep van Minister Wiebes om hem te helpen. Die oproep deed hij in de ministerraad. En dus is minister Ollongren van BZK al op bezoek geweest en heeft minister Slob van OCW een bezoek gebracht aan Bedum. Andere ministers en staatssecretarissen volgen nog. Met al die bezoeken is het natuurlijk nog niet geregeld. Maar het maakt duidelijk dat gas in Groningen een nationale kwestie is.

En dat is echt een trendbreuk. Niet alleen deze minister van EZK toont in woord en daad dat het hem ernst is, ook de andere leden van het kabinet zien de ernst van de situatie in. Ik bedoel: het is nog niet eerder voorgekomen dat er in ons provinciehuis op dezelfde dag twee ministers met ons vergaderden in de GS-kamer. Op 19 februari maakte ik deze primeur mee.

Dat stemt positief. Zoals de Grieken al zeiden: drastische tijden vragen om drastische maatregelen. En drastische maatregelen vergen de betrokkenheid van een heel kabinet.

Op bezoek in Bremen

Ik had in februari tweemaal de kans om de onregelmatige Duitse lessen die ik heb in de praktijk te brengen. Maar de eerste keer ging het eigenlijk direct al mis. Want de eerste taal die gesproken werd op 8 februari, op de bijeenkomst waar we aandacht gaven aan het Eems-Dollardverdrag tussen Duitsland en Nederland, was Nederlands. De vertegenwoordiger van energiegigant EWE maakte bekend dat zijn bedrijf vanwege goed nabuurschap besloten had ruim anderhalf miljard kubieke meter Gronings gas minder af te willen nemen. Dat is een slok op een borrel. Mijn avond kon niet meer kapot! Daarmee begon een informeel wedstrijdje hoffelijkheid. Want zoals mijn Duitse gastheer zijn kennis van het Nederlands etaleerde, zo wilde ik laten zien dat ik de Duitse taal inmiddels redelijk onder de knie heb. Hij won… ik hield mijn gelegenheidstoespraakje toch maar in het Nederlands. Maar vorige week, in Bremen, tijdens mijn werkbezoek aan honorair consul Hylke Boerstra, Staatsrätin Ulrike Hiller (Europa aangelegenheden), Senatorin Anja Stahman (Sociale aangelegenheden) en Harald Emigholz, (voorzitter IHK für Bremen und Bremerhaven en van “Metropolregion Nordwest”) kreeg ik meer tijd en gelegenheid om me in het Duits te uiten. Dat was ook het geval op 23 februari, tijdens de ontvangst bij Senator Günthner (Economie, Havenaangelegenheden) met aansluitend een diner in het kader van het Stiftungsfest der Ost Asiatische Verein.

Hij won… ik hield mijn gelegenheidstoespraakje toch maar in het Nederlands.

Waar gaan de gesprekken zoal over, tijdens een werkbezoek in Duitsland? Allereerst hoe we gezamenlijk voor inhoud kunnen zorgen. Dus komt in mijn gesprek met Staatsrätin Ulrike Hiller het voorstel langs van de Franse president Macron om 25 Europese universiteiten aan te wijzen met een excellente status. We spreken af om na te gaan of de onderwijsinstellingen van Groningen en Bremen belangstelling hebben voor een gezamenlijk voorstel. Natuurlijk komt de Wunderline voorbij, de beoogde spoorverbinding tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland. En hebben we het over de fondsen van de Europese Unie en de mogelijke doorwerking van Brexit.We zijn het erover eens dat de zogeheten cohesiefondsen van de EU van belang zijn voor alle lidstaten, en niet alleen voor de armste lidstaten. En dat de ‘Alleingang’ van het Verenigd Koninkrijk niet tot gevolg zou mogen hebben dat de EU-begroting geen ruimte meer heeft voor sociale fondsen.

De vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in Bremen en Bremerhaven, Harald Emigholz, wil een stap verder dan alleen een spoorverbinding tussen beide regio’s. Het gaat hem ook om samenwerking tussen hogescholen en universiteiten op het gebied van energie en mobiliteit. Hij ziet ook kansen voor de gezondheidsbranche. We spreken af om te kijken hoe we dit concreet gestalte kunnen geven.

Als ik senator Anja Stahman spreek, die zich bezighoudt met Sociale Zaken, komt aan de orde hoe Bremerhaven omgaat met armoede, gezondheid, opvang en integratie en werkloosheid (in de regio Bremerhaven is een op de vijf mensen werkloos). De overeenkomsten met delen van de provincie Groningen zijn sterk. Ook in delen van onze provincie is tussen armoede en gezondheid en zaken als laaggeletterdheid of obesitas. Stahman herkent dit en we spreken af dat de senator bij ons op werkbezoek gaat, zodat we van elkaar kunnen leren. Een ‘Sozialausschuss’, heet dat.

Blogs

De geboorte van een protocol

(1 februari)

Op de laatste dag van januari is de persconferentie. De maand van de klap bij Zeerijp. De maand van de fakkeloptocht in de stad. Zelden waren er zoveel journalisten in de Groningse statenzaal. En nooit eerder gebeurde het dat het hele land reikhalzend uitkeek naar zoiets ambtelijks als een ‘protocol’.

Exact om vier uur, zodat het NOS-Journaal ons live kan uitzenden, open ik de persconferentie. Ik vertel waarom het een belangrijke dag is. Dat we het eens zijn geworden over de manier waarop Groningers hun schade vergoed krijgen, is een belangrijke stap in een veel langer proces. Het werd hoog tijd. Want Groningers zin het wachten zat. Het is wrang dat het zo lang heeft geduurd. Lees verder: https://cdk-provinciegroningen.nl/de-geboorte-van-een-protocol/

Jaloers op iedereen die hier mag spelen

(15 februari)

Harry van den Elsen, de dean van het Prins Claus Conservatorium, verklapt aan het publiek dat ik in de afgelopen weken een aantal keren heb geoefend op met een instrument, ter voorbereiding op de openingshandeling. Technisch is dat waar. Ik gaf vlak voor de plechtigheid twee rake klappen op de gong, vlak voordat de gasten kwamen.

Optreden in het conservatorium. Het voelt een beetje alsof je tegen Sven Kramer zegt dat je zelf ook erg houdt van schaatsen. En ik begrijp heus wel dat dat waarschijnlijk niet de reden is waarom ik hier vandaag gevraagd ben. Maar als amateur-zanger vind ik het wel een grote eer om hier vandaag op te mogen treden bij de opening van het conservatorium. Lees verder: https://cdk-provinciegroningen.nl/jaloers-op-iedereen-die-hier-mag-spelen/

Afspraken in februari

5 februari

Gesprek met de Noordelijke commissarissen van de Koning in Beetsterzwaag

7 februari

Werkbezoek aan Heuvelman Ibis, Delfzijl

Workshop met Provinciale Staten, Groningen

Vergadering Scholtens Kammingafonds

8 februari

Bijeenkomst ratificatie staatsverdrag Eems-Dollard, Den Haag

9 februari

Werkbezoek aan gemeente Groningen

12 februari

Bijeenkomst landelijke kring Commissarissen van de Koning, Den Haag

14 februari

Inleiden lezing bestuurskundige Albert Jan Kruiter, provinciehuis

15 februari

Opening Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool

16 februari

Toespraak bij opening Chinees nieuwjaar, Groningen

19 februari

Bezoek minister Ollengren van BZK, Groningen

Bezoek aan Statenfractie PvdA

20 februari

Bijwonen voorstelling ‘Heringedeeld’, Winsum

21 februari

Grensoverschrijdende samenwerking, met staatssecretaris Knops van BZK, Coevorden

22 februari

Minister Wiebes, Den Haag

23 februari

Werkbezoek aan Bremen, Duitsland

10 gedachten over “‘Paasrapport’ februari 2018”

 1. Een goed idee. Heldere tekst. Voor mij goed leesbaar.
  Heel bijzonder om op deze manier te lezen wat je taken zijn en hoe je die uitvoert. Ik blijf lezen en je volgen. De plaatjes er tussen maken het nog leuker.
  Groeten Helma Kiewiet

 2. Complimenten voor deze opzet! Eindelijk een bestuurder die laat zien dat transparantie en verantwoording extra waarde krijgen, als je er snelheid, actualiteit en interactie-opties aan toevoegt. Door het proces op deze manier te ordenen kun je het Jaarverslag al in januari van het nieuwe jaar publiceren, waardoor het tenminste nog interessant is om te lezen. Je hebt dan al 12 maandrapportages klaarliggen, inclusief feiten, cijfers, films en foto’s en het enige dat je er dan nog aan toe moet voegen, is een omslag, wat duiding en een paar stevige conclusies en aanbevelingen. Dat zouden meer mensen moeten doen.

 3. Beste René, prima plan om via een weblog het wel en wee van een CdK te laten zien. Ik sprak afgelopen dagen met o.a. Pieter Smit, burgemeester van Oldambt, die mij een schrijnend verhaal vertelde over een arbitragezaak van een familie die hij kende uit Scheemda, vs. de NAM . Ik was ook zeer teleurgesteld over hun proceshouding. Niet gericht op een oplossing maar op verder uitstel! Veel werk voor je te doen, gelukkig heb je met Minister Wiebes een gelijkwaardige gesprekspartner.

 4. Beste Rene,
  Ik vind dit een erg goed initiatief, waardoor je zichtbaar maakt waar je werk zoal uit bestaat. Vooral ook het benoemen van de concrete zaken, die aan de orde zijn bij zo’n buitenlands bezoek, maken goed duidelijk hoe je de Groningse belangen behartigt. Je taalgebruik is niet ingewikkeld en je oproep aan de lezers om je te waarschuwen als jet te moeilijke woorden gaat gebruiken, is OKE!
  Het is een initiatief dat onder je collegae zeker navolging verdient.

 5. Beste heer Paas, zeer goed initiatief! Zeker in deze tijd van digitalisering en belangrijke dossiers in Groningen. Deze wijze is zo transparant als mogelijk en biedt u ruimte om de context van zaken goed te beschrijven. Dit is goed voor de nuance. Succes en ik zal het zeker blijven volgen.

 6. Wat fijn dat jullie naar Portugal geweest zijnheerlijk in februari. Lissabon lijkt me een erg leuke stad. Jammer dat je nog geen baan gevonden hebt, maar dat komt vast helemaal goed. Goed werk heeft tijd nodig ?

 7. Goed initiatief. Wat mij betreft, mag het echter wel iets gedetailleerder. Ik kan me niet voorstellen dat deze vorm met een digitaal kaftje voldoende zou zijn voor een jaarverslag. Ik blijf je met plezier volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *