‘Paasrapport’ juni 2018


Het laatste gemeentebezoek in de eerste ronde: Appingedam

Al bijna weer de laatste keer

Als je in het onderwijs werkt, ervaar je dat de zomervakantie stilaan nadert. Het wordt al bijna de tijd van ‘de laatste keer’. De laatste toetsen, mentorgesprekken, rapportvergaderingen – noem maar op. Onze kinderen zitten in hun laatste toetsweek. En wij voelen het gewicht van de laatste loodjes.

Werkbezoek Noorderpoortcollege Stadskanaal

Want de laatste ronde is begonnen, ook in het openbaar bestuur. De komende maand is de laatste commissievergadering en de laatste Statenbijeenkomst. In veel ambtelijke en bestuurlijke planningen doemt de vraag al op: redden we het nog om dit voor het zomerreces te doen, of toch maar erna? Persoonlijk denk ik al snel bij zo’n vraag: laten we het er nog maar vóór doen, nu zit ik er nog volop in. Dan is dat maar gedaan.

Mijnraad

Het Staatstoezicht op de Mijnen bracht deze week zijn advies uit. Dat advies is een bouwsteen voor het advies dat de Mijnraad morgen presenteert. Minister Wiebes wil weten hoe veel veiliger het in Groningen wordt door het zo snel mogelijk stopzetten van de gaswinning. Daarom heeft hij advies gevraagd aan het KNMI, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO en het instituut Nederlandse Norm (NEN). De Mijnraad maakt op basis van hun adviezen weer een ‘integrerend advies’. Daarin staat wat het effect is van de beëindiging van de gaswinning op het aardbevingsrisico en wat dit betekent voor de versterkingsoperatie.

Het SodM-advies kwam deze week uit. Op de dag van de publicatie lichtte de Inspecteur-Generaal, Theodor Kockelkoren, in onze statenzaal zijn advies toe aan maatschappelijke organisaties en gemeente- en provinciebestuurders. Hij kreeg tal van vragen over de manier waarop het SodM zijn conclusies had bereikt. En over de vraag of je eigenlijk wel zonder inspectie kunt zeggen dat huizen veilig zijn. Dat laatste bleef omstreden tot het eind van de bijeenkomst.

Morgen volgt de Mijnraad. Bestuurders uit de regio gaan meteen na de presentatie met de minister om de tafel om te bezien of we er samen conclusies over kunnen trekken. En wat dat betekent voor de toekomst.

In de afgelopen maand zijn veel bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke organisaties intensief bezig geweest met de consequenties van de gaswinning. Nog voor de zomervakantie moet er een hoop gebeuren. Gesprekken in Groningen en Den Haag. Debatten in de volle openbaarheid. Maar veel meer telefoontjes, kopjes koffie en vergaderingen om de kansen op succes zo groot mogelijk te maken.

Ook mijn agenda draagt er de sporen van. Maar lang niet alles wordt zichtbaar in het Paasrapport.

Naast Burgemeester Beukema op de publieke tribune in de Tweede Kamer

Het gaat wel ergens over. Besluiten over de versterking. Over het toekomstperspectief. Over de manier waarop we huizen willen versterken en hoe we in een Nationaal Programma nog meer kennis en kunde kunnen opdoen in de energietransitie. Op basis van het oordeel van experts en deskundigen.

Wat gisteren actueel was, ziet er vandaag al weer anders uit. Terugkijkend zijn er best veel van die momenten geweest. Althans, momenten dat we verwachtten dat er een kantelmoment aankwam. Soms kwam die verwachting niet uit. Maar soms ook wel.

Tijdelijke burgemeesters

Waarin ik ondertussen expert ben geworden, is in het benoemen van tijdelijke burgemeesters. Deze week mocht ik dat opnieuw doen. Zoals ik dat vorig jaar al vaker deed. Rika Pot begon de afgelopen week in Oldambt. En Froukje de Jonge zal na de vakantie starten in Stadskanaal.

De beëdiging van waarnemend burgemeester Rika Pot op 22 juni

Gek eigenlijk: een commissaris van de Koning die inmiddels veel ervaring heeft in het aanstellen van tijdelijke burgemeesters. En nog maar een ‘echte’ heeft mogen bekendmaken. Ik heb inmiddels tien keer een waarnemer benoemd. En mijn eerste kroonbenoemde burgemeester – het wordt Adriaan Hoogendoorn in Midden Groningen – moet nog worden geïnstalleerd. Meestal is de volgorde (en de getalsverhouding) andersom.

Het heeft alles te maken met de gemeentelijke herindelingen die in Groningen in volle gang zijn: als een gemeente nog bezig is met herindeling, ligt het niet voor de hand om een ‘echte’ kroonbenoemde burgemeester te benoemen.

Binnen een paar weken bespreekt de Eerste Kamer de wetsvoorstellen voor de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer, maar ook die van het Hogeland en het Westerkwartier. Herindelingen die hopelijk al over een half jaar hun beslag krijgen. Verkiezingen in november. En drie nieuwe gemeenten op nieuwjaarsdag.

Zullen inwoners er wakker van liggen? Van de herindelingen soms wel. Van het feit dat hun burgemeester een waarnemer is meestal niet. Als het goed is, is het verschil nauwelijks te merken.

Provinciale verkiezingen

De laatste loodjes. Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik me: dit wordt de laatste zomervakantie van deze Provinciale Staten en van dit college van Gedeputeerde Staten. Want in het voorjaar van 2019 zijn er provinciale verkiezingen.

Het College staat nog volop in de stand van het nu. En van de dingen die nog moeten gebeuren. Zoals ik dat ook doe. Ik kijk vaker vooruit dan achterom. Behalve natuurlijk bij het Paasrapport!

Weblogs in juni

3 juni: Hoop in Oldambt

Tranen in de ogen van Liesbeth Jansen en een heleboel andere vrijwilligers die soms jarenlang naar dit evenement hebben toegeleefd. Die tenten hebben opgezet in de hoosbuien van de afgelopen dagen. En die nu zien dat het allemaal de moeite waard was.

Ze hebben een indrukwekkende prestatie neergezet. Want 24 uur wandelen is niet niks. Ze hielden het net droog, het afgelopen etmaal. Maar als ik ga spreken, regent het zachtjes. Samen tellen we terug van tien tot nul om het etmaal te beëindigen. En dan mag ik onder groot gejuich bekend maken wat de opbrengst is die de lopers bij elkaar hebben gelopen, in de Blauwe Stad. Het is 92.600 euro!

“Hoop in Oldambt” verder lezen

.

12 juni: Aftellen tot zonsondergang

Het is de laatste week van de ramadan, de traditionele vastenmaand voor moslims. Tijdens ramadan eten en drinken moslims niets tussen het krieken van de dag en zonsondergang. Meteen daarna begint de ‘iftar’. Traditioneel een moment om samen te eten en om een goed gesprek te voeren. Volgens de overlevering brak de profeet Mohammed het vasten met dadels en melk. Wij krijgen daarom een dadel en een beker zuivel uitgedeeld. Het aftellen tot vijf over tien is begonnen.

Foto: Willem van der Velde

“Aftellen tot zonsondergang” verder lezen

.

15 juni: Een Marathon ‘aftrappen’

Ik ben inmiddels wel wat gewend. In het openbaar bestuur – en trouwens ook bij de vakbond – mag je er niet op rekenen dat alle bejegeningen op social media en in je email even gepolijst zijn. Maar de cantor-organist van de Nieuwe Kerk, krijgt de prijs voor de meest intimiderende email van deze week.

“Marathon” verder lezen

.

23 juni: Het weerbericht van gisteren

In de hectiek van alle dag was ik hem haast vergeten. Over de verrichtingen in dit kalenderjaar breng ik elke maand een ‘Paasrapport’ uit. Maar hoewel we inmiddels bijna halverwege 2018 zijn, heb ik het jaarverslag over 2017 nog steeds niet netjes verzorgd. Dat maak ik vandaag goed. Natuurlijk geen boekje. Maar een digitale terugblik.

“Het weerbericht van gisteren” verder lezen

.

29 juni: Zes soorten Rodenboog

Het mooie van Albert Rodenboog is dat hij dat kan: hard optreden en toch als een verbinder in gesprek blijven, hoe groot de meningsverschillen ook zijn. Albert werd niet voor niets in 2013 uitgeroepen tot beste lokale bestuurder van ons land.

Foto: Martin Drent, RTV Noord

“Zes soorten Rodenboog” verder lezen

.

30 juni: Waar begint een betere wereld?

Ik kom best vaak op Zernike. Dat begon al toen het gewoon nog het Universiteitscomplex Paddepoel heette. En vooral bestond uit grasland. Ik kwam er om te sporten, want mijn colleges waren meestal in de binnenstad. Als je er nu komt, zie je dat het barst van de bedrijvigheid. Ik zie elke keer dat ik hier kom wel iets nieuws. Dit universiteitscomplex – dat ook het complex van de Hanzehogeschool is – ontwikkelt zich enorm snel.

Foto: Bé Schollema

“Waar begint een betere wereld?” verder lezen

.

Afspraken in juni

1 juni

Werkbezoek aan Noorderpoort en Sealteq in Stadskanaal

Aanwezig bij de Willem Lodewijk Conferentie in Lauswold

7 juni

Aanwezig bij het plenaire debat over het Gaswinningsbesluit in de Tweede Kamer

8 juni

Aanwezig bij de opening van het Protonencentrum van het UMCG door Minister Bruins, Groningen

11 juni

Aanwezig bij de Iftar in het wijkgebouw in Selwerd, Groningen

14 juni

Benoeming van waarnemend burgemeester Rika Pot, in samenspraak met vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Oldambt.

15 juni

Gemeentebezoek aan Appingedam

Aftrap van de ‘orgelmaraton’, ter gelegenheid van de voltooide restauratie van het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk. Groningen

20 juni

Aanwezig bij de feestelijke opening van Station Eemshaven door ZM de Koning, Roodeschool, Eemshaven.

Benoeming van waarnemend burgemeester Froukje de Jonge, in samenspraak met vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Stadskanaal.

21 juni

Werkbezoek aan Brussel. Gesprekken met Europarlementariërs, ambtenaren van de commissie en Nederlandse vertegenwoordigers.

22 juni

Werkbezoek aan Torrgas in Groningen

Beëdiging van mevrouw Rika Pot als waarnemend burgemeester van Oldambt

Werkbezoek van de secretaris-generaal van het ministerie van BZK, de heer Maarten Schurink, Groningen

25 juni

Aanwezig bij de vergadering van de Kring van Commissarissen. Overleg met de ministers Ollongren en Grapperhaus en Staatssecretaris Harbers, Den Haag

27 juni

Werkbezoek VOYS, Groningen

Presentatie advies Staatstoezicht op de Mijnen, Statenzaal Groningen

28 juni

Ontvangst van de Kring van kabinetschefs van de commissarissen van de Koning, Groningen

29 juni

Afscheid van Burgemeester Rodenboog als burgemeester van Loppersum

30 juni

Opening van ‘Thoes’, Ontmoeting van Bewoners, bouw en toekomst. Zernike, Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *