‘Paasrapport’ maart 2019


Verkiezingen zijn in elke democratie een hoogtepunt. Het is het moment waarin politici hun positie in handen leggen van kiezers. En daar hangt voor kiezers én gekozenen veel van af.

Vlog met een terugblik op verkiezingsmaand maart

En de maand maart draaide daarom voor elke provinciebestuurder om de verkiezingsdag: 20 maart. De aanloop. De debatten. De hogere opkomst. De nasleep. Maar vooral: de dag zelf. Of liever: de nacht.

Want wat duurde het lang, voordat we die avond (of beter: die nacht. Of nog beter: die vroege morgen) een beeld hadden van de voorlopige uitslag. Toevallig kwam onze prognose precies overeen met de definitieve uitslag. Toen ik in de vroege ochtend naar huis liep, bedacht ik dat ik sinds mijn studietijd maar zelden meer op dit soort tijdstippen nog in de stad was.

Stemmen tellen

En toen hadden we alleen nog maar een prognose. Het duurde lang voordat we een definitieve uitslag hadden. De kleine marges, maar ook de wisselende prognoses, waren voor twee partijen reden om een hertelling aan te vragen. Die ging niet door (het centraal stembureau wees het verzoek af en Provinciale Staten deden dat ook), maar het laat zien dat lang wachten uiteindelijk ook slecht is voor het vertrouwen.

Dat leidde meteen tot veel reacties van mensen die vinden dat computers per definitie onbetrouwbaar zijn.

Zeker: er zijn allerlei redenen waarom het ging zoals het ging. Maar wat mij betreft doen we het de volgende keer anders. Ik publiceerde na afloop een blog, waarin ik aangaf dat we vroeger moderner waren. Dat de stemmen toen sneller geteld waren. Ik gebruikte het woord ‘stemcomputer’. Dat leidde meteen tot veel reacties van mensen die vinden dat computers per definitie onbetrouwbaar zijn. En discussie daarover: waarom vertrouwen we computers dan wel op al die andere privacygevoelige gebieden?

Niet dat ik vind dat we de oude stemcomputer weer terug moeten halen. Tenminste, niet als daar ook vandaag de dag nog het risico aan kleeft van mogelijke fraude. Maar het moet toch mogelijk zijn om in dit digitale tijdperk iets te bedenken waarmee we de stemmen sneller kunnen tellen? In de uitvoerige discussies die rondom mijn blog ontstonden, kwamen ook wel een paar verstandige suggesties. Ik heb ook bijgeleerd: voortaan zal ik het woord ‘stemmachine’ gebruiken.

Collegevorming

Maar goed, wat uiteindelijk telt is het resultaat. En dat mag er zijn. We hebben nieuwe Provinciale Staten: de kiezer heeft gesproken. We namen afscheid van 28 statenleden. Op een totaal van 43 leden is dat een enorme verandering. En ik mocht dus 28 nieuwe Statenleden installeren. Tijdens de eerste Statenvergadering van de nieuwe periode heb ik alle Statenleden – nieuw en ervaren – hartelijk welkom geheten en voorzien van een paar (hopelijk bruikbare) tips.

Informateur Mario Post, die namens GroenLinks een verkenning uitvoert, is nog in stilte aan het werk.

Inmiddels komen de eerste berichten binnen over de formatie van colleges bij de verschillende provincies. Hier zijn we nog niet zo ver. Informateur Mario Post, die namens GroenLinks een verkenning uitvoert, is nog in stilte aan het werk.

Voor mij is dit de eerste keer dat ik de vorming van een college meemaak. Best apart om er, als door de Kroon benoemd bestuurder, niet bij te zitten. Want een college smeden, dat is aan de gekozen politici.
Wie weet kan ik er in mijn volgende paasrapport meer over zeggen.

Niet alleen verkiezingen

Maart stond in het teken van de verkiezingen, maar natuurlijk gebeurden er in maart ook andere belangrijke dingen.

‘Betekenisvolle stappen’ noemde ik het op de persconferentie. En daar is geen woord te veel mee gezegd.

Vermeldenswaard is dat Groningse bestuurders op 11 maart afspraken maakten met de ministers Wiebes, Ollongren en De Jonge. Dat ging over de versterking van Groningse huizen, over geld voor nieuwbouw in de zorg en over het Nationaal Programma Groningen, waarin we het Groningen van na de gaswinning willen vormgeven. ‘Betekenisvolle stappen’ noemde ik het op de persconferentie. En daar is geen woord te veel mee gezegd. Nee, klaar is het nog lang niet. Maar we gaan vooruit.

Weblogs

28 maart: Zeven tips voor Statenleden

Dames en heren, Beste Statenleden,
Hartelijk welkom in de Statenzaal. De oudste van het land. Een plek waar al ruim vier eeuwen lang verschillen van mening worden opgelost door te praten. Vier eeuwen lang zochten hier vertegenwoordigers van Stad en Ommelanden naar de beste oplossingen voor Groningen. Ze hadden er zelf uitstekende ideeën over, maar hier moest het tot een gedragen besluit komen. En vier eeuwen lang groeide hier de democratie. Volksvertegenwoordigers kon je de eerste Statenleden nauwelijks noemen. En u bent dat voluit.

“Zeven tips voor Statenleden” verder lezen

 

27 maart: Achtentwintig!

Dit is ‘de dag die je wist dat zou komen’. De laatste dag van Provinciale Staten in deze samenstelling. Nieuwe volksvertegenwoordigers staan klaar. We controleerden zonet hun geloofsbrieven. Provinciale Staten hebben 43 leden. 28 daarvan stoppen. Dat is twee van de drie. Die score haalden we nog niet eerder. Ja, in 2007 stopten er 31 statenleden. Maar toen gingen we terug van 55 naar 43 statenleden. Maar daarna, bij de ´normale´ wisselingen in 2011 en 2015, namen de Staten afscheid van 24 en 22 leden.

“Achtentwintig!” verder lezen

 

24 maart: Heimwee naar stemcomputers

Het nieuws van vandaag is dat de Partij voor de Dieren overweegt een hertelling van de stemmen aan te vragen. Ik begrijp dat goed. Het is natuurlijk hartstikke zuur wanneer je donderdagmiddag bij de prognose op basis van 100% van de getelde stemmen op twee zetels staat, maar bij de definitieve telling blijkt dat het toch één zetel wordt. En vermoedelijk is het verschil tussen wel en geen restzetel maar enkele tientallen stemmen groot.

“Heimwee naar stemcomputers” verder lezen

 

19 maart: Een verkiezingsdebat op een beladen moment

Gisteravond stond er ook een lijsttrekkersdebat op het programma. Maar dat wilden we niet laten doorgaan. Dat zou ongepast zijn, in het licht van de gebeurtenissen in Utrecht. Politieke partijen maakten bekend dat ze hun campagne hadden stilgelegd. En wij besloten dat het verkiezingsdebat gisteravond niet zou doorgaan. Ondertussen ging RTV Noord door met opbouwen en repeteren. Want misschien zou voor vanavond een ander besluit worden genomen.

“Een verkiezingsdebat op een beladen moment” verder lezen

 

15 maart: Waarover gaan de Statenverkiezingen?

Het is precies vier jaar geleden. We woonden in Utrecht en ik was niet zo erg bezig met de Statenverkiezingen. Ik wist heus wel dat ze er waren. Er stond een groot verkiezingsbord vlakbij ons huis. Maar ik dacht er niet dagelijks aan, zoals nu. De gemeente liet de stempassen en de kieslijst bezorgen. En ik vouwde de kieslijst open.

Wat voelde ik me dom toen ik mezelf erop betrapte dat ik zocht naar de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Ik wist heus wel hoe het zat: de Eerste Kamer wordt indirect gekozen door alle Nederlandse Statenleden. Maar de landelijke media brachten alleen de ‘lijsttrekkers’ voor de Eerste Kamer in beeld. En ik was de provincie vergeten.

“Waarover gaan de Statenverkiezingen?” verder lezen

 

12 maart: Lies, damned lies and statistics’

1990. Ik was bijna afgestudeerd en werd lid van de gemeenteraad van Groningen. Het zorgde meteen voor een flinke studievertraging. Maar die kwam ook nog door iets anders. Ik had in die tijd mijn eerste computer – zo’n langzame met een monitor die alleen groene pixels had. En daarop speelde ik eenvoudige computerspelletjes. Driedimensionaal Tetris was mijn favoriet. En ‘Simcity’, een simulatiespel waarin je je eigen stad bouwde, wegen en electriciteit aanlegde, en bestuurde. Het liep meestal slecht af: de stad ging failliet, de maffia nam het over of een ‘angry mob’ onder aanvoering van je moeder kwam je uit het stadhuis halen.

“‘Lies, damned lies and statistics’

Afspraken in maart

 1 maart

Werkbezoek aan gemeente Midden-Groningen, Hoogezand

3 maart

Extra vergadering Provinciale Staten over Nationaal Programma Groningen, provinciehuis

8 maart

AB-vergadering over gaswinning, provinciehuis

9 maart

Aanwezig bij première Brave New World 2.0 van het NNT, Groningen

11 maart

Bestuurlijk Overleg met de ministers Wiebes (EZK) en Ollongren (BZK) over gaswinning, provinciehuis

12 maart

Perspresentatie ‘De Staat van Groningen’, provinciehuis

13 maart

Vergadering Provinciale Staten, provinciehuis

15 maart

Werkbezoek aan Rabobank Groningen, Groningen

19 maart

Openen lijsttrekkersdebat Statenverkiezingen, provinciehuis

20 maart

In ontvangst nemen profielschets nieuwe burgemeester gemeente Groningen, Groningen

Verkiezingsavond uitslag Provinciale Verkiezingen, provinciehuis

25 maart

Vergadering Kring van Commissarissen van de Koning, overleg met de minister van BZK, Zwolle

In ontvangst nemen profielschets nieuwe burgemeester gemeente Westerkwartier, Leek

26 maart

Gastheer bij presentatie Staatstoezicht op de Mijnen over ontwikkelingen in veiligheid en versterking, provinciehuis

27 maart

Lunch met Minister-president Rutte, provinciehuis

Extra vergadering Provinciale Staten naar aanleiding van de verkiezingsuitslag, provinciehuis

Afscheid Provinciale Staten en onderzoek geloofsbrieven nieuwe leden Provinciale Staten, provinciehuis

28 maart

Installatie leden Provinciale Staten, provinciehuis

29 maart

Vergadering AB regio over gaswinning, provinciehuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *