‘Paasrapport’ maart 2018

Na de mooie reacties op mijn eerste ‘Paasrapport’ geef ik er deze maand graag een vervolg aan. Zoals Frits van Egters in ‘De Avonden’ zei: het is niet onopgemerkt gebleven. En dus zag ik het Paasrapport zelfs terug bij Binnenlands Bestuur.

De cartoonist Pluis heeft nog een ideetje voor Koningsdag
De cartoonist Pluis heeft nog een ideetje voor Koningsdag

Zoals gezegd, beschouw ik deze Paasrapporten als een poging tot transparantie in een publiek ambt waarin overigens lang niet alles openbaar is. U treft er dan ook geen melding aan van gesprekken die ik met burgemeesters voer, om maar een voorbeeld te noemen. Of met mensen die graag in Groningen ergens burgemeester willen worden.

Een groot deel van mijn agenda is gevuld met allerlei vormen van overleg. Gesprekken of vergaderingen. Vaak gaan ze over gaswinning. Een flink deel van mijn tijd besteed ik aan gesprekken met de minister of met burgemeesters, wethouders en maatschappelijke organisaties over aardbevingen. In het ‘Paasrapport’ leest u daar weinig over. Alleen als er wat uitkomt.

De gesprekken over de versterkingsoperatie verliepen deze maand stroef. Steeds meer werd duidelijk dat voor de veiligheid van Groningers een zeer ingrijpende verbouwing van Groningen nodig zou zijn, ook als de minister het niveau van gaswinning terug zou weten te brengen tot 12 miljard kubieke meter. Een operatie die niet alleen enorm kostbaar zou zijn, maar die ook lang zou duren en de levens van veel mensen langdurig op zijn kop zou zetten. Afgelopen donderdag nam de Ministerraad het moedige besluit om de gaswinning met een rotvaart terug te brengen naar nul. En zo eindigde de maand maart hoopvol.

C235F906-D11D-44D8-8090-66B55A0D883C
Een bewaarexemplaar van het Dagblad van het Noorden

U zult in dit rapport ook geen verslag aantreffen van het overleg met de gemeente Groningen of vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis over het programma van Koningsdag, om maar direct een concreet onderwerp te noemen dat mij direct mijn agenda van de maand maart in sleept.

Presentatie Koningsdag…

Op 12 maart gaf ik met burgemeester Peter den Oudsten van de gemeente Groningen een inkijkje in het programma waarmee we Stad en Ommeland op 27 april, op Koningsdag, via de NOS aan heel Nederland presenteren.

In de presentatie kwam duidelijk naar voren dat je met het woord ‘Groningen’ tweemaal prijs hebt: we bedoelen er zowel stad als ommeland mee. Dat kwam tot uiting in onze duo-presentatie. We namen het woord van elkaar over en vulden elkaar aan, zoals we ook lieten zien dat er in het programma zelf geen knip zit tussen het aandeel van of over de regio en dat van de stad.

244EED58-A2A9-428A-8C9A-27D38E7DEDFE
De virtuele rondleiding langs de route

De presentatie voelde als een soort voor-feestje. Alsof je alvast de kleren past die je later, op het echte feestje zult dragen en de reacties peilt of ze het je mooi vinden staan. En zoals je kind soms teleurgesteld thuis komt in haar nieuwe t-shirt met de mededeling ‘ze zeiden er niks van’, zo gingen de vragen van de journalisten soms over net die dingen waar je geen vragen over verwachtte. En vrij vaak over de dingen die Koningsdag in Groningen anders dan anders maken: aandacht voor de gevolgen van gaswinning en de afwezigheid van een ‘parade’, omdat de regio op een heel natuurlijke manier in het hele programma past. Al met al was ook de presentatie van het Groningse programma voor Koningsdag al behoorlijk feestelijk. In één woord: ‘koninklijk’.

… en Experience

De vrijdag voor deze Koningsdag-presentatie lieten stad en ommeland zich ook al van hun beste kant zien. Toen gebeurde dat in De Oosterpoort, waar Experience begon: een programma speciaal voor alle buitenlandse studenten die dit studiejaar voor Groningen kozen. Met onder andere een ‘eat and greet’ waarin studenten ’s avonds konden mee-eten bij een Gronings gastgezin.

96D2A9C2-52F2-46A8-B794-27E76B9A6C16

Mijn rol in de Experience was bescheiden, maar daarom niet minder leuk: ik mocht een prijs uitreiken aan de student die het verste moest reizen om hier te komen. En dus werd de student uit Spanje gepasseerd, later sneuvelde Hong Kong. Daarna dolf zelfs Singapore het onderspit tegen de winnaar, die vanaf zijn woonplaats in Nieuw-Zeeland 18.500 kilometer aflegde om in Groningen zijn studie op te pakken. ‘Gek eigenlijk, vond ik, vorig jaar won ook al iemand uit Nieuw Zeeland. Dit is echt een spel waarin jullie goed zijn. Hoe doen jullie dat?’

Het leuke was natuurlijk dat Groningen zich presenteerde, maar dat de buitenlandse studenten eigenlijk nu al als ware top-ambassadeurs vertelden waarom Groningen voor hen de ‘place to be’ is. ‘Hou dat gevoel vast’, wil ik maar zeggen.

Bezoek van Cornelis Pieter

Begin maart kreeg ik de nieuwe ambassadeur van Amerika in Nederland op bezoek, Pete Hoekstra. Een gedenkwaardig bezoek, want Hoekstra verliet op 3-jarige leeftijd Groningen om met zijn ouders in Michigan een nieuw leven te beginnen. Hoekstra kwam voor een uitgebreid werkbezoek aan zijn voormalige provincie, met onder andere een bezoek aan stad en provincie, maar ook aan de RuG en het UMCG.

Hoekstra liet bij mij met veel plezier het cadeau zien dat hij van burgemeester Den Oudsten had gekregen: zijn geboorteakte. Tot zijn verbazing las Hoekstra, vertelde hij me, dat zijn eerste naam Cornelis was. Dat had hij nooit geweten. Hij vermoedde dat het misschien Cornel was geweest, of Cornelius. Want hij was vernoemd naar zijn grootvader, en op diens grafzerk had hij tijdens een bezoek aan Winsum – zijn eerste aan Nederland – een paar jaar geleden gezien dat daar Cornelius op voorkwam.

Want hoe was het indertijd gegaan toen de Hoekstraatjes aankwamen op Ellis Island? Een douanier vroeg zijn vader naar de naam van zijn zoon en gaf na het antwoord te kennen: ‘We don’t have that name in America, sir. What’s his second name?’ En zo werd Cornelis Pieter ineens ‘Peter’ en was de familie in het nieuwe land zo druk om een nieuw bestaan op te bouwen dat niemand later meer wist hoe het nou echt zat. Mijn moeder is mijn naam vergeten…

Als je deze ambassadeur bij je aan tafel hebt, zit een beetje de klassieke American Dream tegenover je. Want immigrant Hoekstra werd na een glansrijke maatschappelijke carrière senator. En nu dus Hoekstra Amerika’s ambassadeur in zijn geboorteland. Met een warme belangstelling voor Groningen. En de kansen die daar zijn.

Gedeputeerde Patrick Brouns kon daar veel over vertellen. En hoewel de week begon met de aankondiging van Hoekstra’s baas, President Trump, dat hij importheffingen op Europese producten wil heffen, denk ik dat ons gesprek een vervolg krijgt, bijvoorbeeld wanneer de ambassadeur een ‘entrepreneurial summit’ organiseert om te kijken hoe Europa en Amerika meer aan elkaar kunnen hebben.

Praten met de Staten

In maart hebben we veel aandacht gegeven aan de start van de nieuwe manier waarop provinciale Staten vergadert. Nieuw is onder meer de manier waarop de Staten en inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan over de onderwerpen en voorstellen die de Statenleden later op hun agenda hebben staan.

‘Praten met de Staten’ heet dit en ik mocht er in een studio een razend enthousiast radiospotje voor inspreken, dat irritant vaak bij RTV Noord op de radio te horen was. Je kon natuurlijk altijd al praten met volksvertegenwoordigers, er is zelfs officieel de mogelijkheid om in te spreken bij commissievergaderingen, maar nieuw is dat de Staten nu ruimte voor gesprekken hebben ingebouwd in hun vergaderschema op een moment dat ze nog niet hebben besloten wat ze ergens van vinden. Ik roep iedereen in de radiospot op om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Voor een goed gesprek zijn veel verschillende mensen nodig.

Het spreekwoord zegt: spreken is zilver, zwijgen is goud. Wij zien dat anders: Praten is goud. Uw mening doet er toe. Op 28 maart was de eerste keer. Het was meteen goed bezocht en geanimeerd. De onderwerpen waarover u met de Statenleden in elk geval in gesprek kunt gaan, kunt u voortaan hier vinden.

Blogs

Een nieuw schadeloket

Maandag gaan ze open. En vandaag krijgen ze bezoek van de ministers Wiebes en Dekker. Nog geen slingers en taart, want voor feestelijkheden is eerst succes nodig. Toen we op 31 januari een persconferentie gaven over de afspraken over het lang verwachte schadeprotocol, ontstond meteen een Haags misverstand: Het protocol is er. Fijn, nu is het klaar in Groningen! Maar niets is minder waar. Het duurt al te lang en het is nog maar net begonnen…

Verder lezen

1FD4078B-6A91-4E0C-AE11-63D177054C39

Een plek om te blijven

Ik mis ze wel een beetje, mijn buurvrouwen. In de erker van mijn kamer in het provinciehuis staat een statafel. Daar sta ik vaak tussen de vergaderingen door stukken te lezen of de post te doen. Of me nog even voor te bereiden op het optreden van straks. Vroeger kon je wel eens zwaaien naar de overburen, aan de andere kant van de Sint Jansstraat. De vrouwen van het Toevluchtsoord. En met Sint Maarten kwamen hun kinderen langs op het provinciehuis om te zingen en snoep te verzamelen. We liepen de deur niet plat, maar we voelden noaberschap. Ik heb ze uitgezwaaid, want ze zijn verhuisd.

Verder lezen

Het kostuum van Oom Jo

Ik kreeg vrijdag bezoek van een vriendelijk echtpaar. Het waren meneer en mevrouw Fockema Andreae. Achter hen liep een provincieambtenaar met een karretje. Daarop stond een loodzware zwarte ijzeren kist met een bijzondere inhoud. Het ambtskostuum van ‘Oom Jo’.

Verder lezen

img_2038.jpg

15 minuten burgemeester

Gert Jan Boels had zijn dochtertje meegenomen. Ze vond de troebele appelsap die we haar voorzetten niet erg lekker. En van de plechtigheid van de beëdiging van haar vader was ze evenmin onder de indruk. Pappa zelf vond de situatie wel bijzonder. Zo ben je nietsvermoedend oud-lid van de gemeenteraad. En zo ben je burgemeester voor één dag. Of preciezer gezegd: voor een kwartiertje. Ik vermoed dat Boels daarmee houder is van het snelheidsrecord voor burgemeesters. Aantreden en aftreden binnen 15 minuten!

Verder lezen

‘t Kon toch minder

Op de radio hoorde ik Suzan Top, de secretaris van het Groninger Gasberaad. Ze deed geen moeite om haar verbazing en haar emotie te verbergen over de inhoud van de gasbrief. Ook in het provinciehuis leidde het nieuws van de dag tot een emotionele ontlading. Ik zag vochtige ogen vanwege het historische plan van Minister Wiebes om met inzet van alle middelen, met een rotvaart de gaswinning in Groningen te beëindigen. Toen ik aan het eind van de dag de verzamelde medewerkers van de provincie toesprak, zette iemand het Groninger volkslied in. Twee tellen later galmde het hele Atrium. ´Doar gruit, doar bluit ain wonderlaand rondom ain wondre stad.´ Emotie zocht een uitweg.

Verder lezen

Afspraken in maart

2 maart

Aanwezig bij de marathon op natuurijs bij IJsvereniging De Hondsrug, Noordlaren

60AB29F7-FB45-438C-B6EE-E3714A943384

5 maart

Lezing Bouwsociëteit, Prinsenhof, Groningen

6 maart

Werkbezoek van ambassadeur Hoekstra van de Verenigde Staten van Amerika, provinciehuis

7 maart

Werkbezoek van minister Ferd Grapperhaus, stadhuis gemeente Groningen

Statencommissie BFV

8 maart

Opening nieuwe locatie Het Kopland, Groningen

9 maart

Ontvangst familie Fockema Andreae, provinciehuis

Opening Xperience, De Oosterpoort, Groningen

12 maart

Presentatie programma Koningsdag, Groninger Museum, Groningen

14 maart

Kennismaking met Madá Miessen, nieuw Statenlid namens de VVD, provinciehuis

Voorzitten Statenvergadering

15 maart

Aanwezig bij presentatie datacenter Google, Eemshaven

D0C71457-96C4-4CD6-8EF4-4CE2A5885ED1

Aanwezig bij presentatie loket schade tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen

19 maart

Ambtseed nieuwe medewerkers Provincie Groningen, Provinciehuis

21 maart

Gastcollege studenten psychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Aanwezig bij uitreiking Prins Friso-ingenieursprijs, Zernikecomplex, Groningen

23 maart

Bekendmaking ‘Schierste Grunneger woord’, RTV Noord

28 maart

Aanwezig bij Eerste Stateninformatiedag Provinciale Staten

Aanwezig bij Landbouwdiner, Westerlee

29 maart

Aanwezig bij ‘Regionale Innovatie, Europa ontmoet Oost-Groningen’, Oude Pekela

30 maart

Opening ‘Pronkjewailpad’, Martinikerk, Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *