‘Paasrapport’ mei 2018


Mei was een maand waarin de zon uitbundig scheen. Het was prachtig weer toen we kransen legden. En ik merkte dat aan de vergadertafels de temperatuur behoorlijk opliep. De maand eindigde met een paar flinke onweersbuien.

De stille tocht op 4 mei. Foto: Henk Tammens, Gemeente Groningen

‘Poppetjes’ in de politiek

Mei is de maand van de nieuwe colleges in gemeenteland. Na de verkiezingen gingen politieke partijen naarstig met elkaar in overleg om af te spreken hoe de gemeente voortaan zou worden bestuurd. Eerst de partijen, daarna de programma’s en tenslotte ‘de poppetjes’, zoals het heet. En zo kregen onder andere Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Delfzijl, Veendam, Midden-Groningen, Appingedam en Loppersum weer een nieuw dagelijks bestuur – en onze gemeenten weer een bestuurlijk gezicht.

De meeste Groningers stemmen pas in november voor hun gemeente. Dat komt door de gemeentelijke herindelingen. En daarna, in de komende lente, zijn er al weer statenverkiezingen. Omdat regeren vooruitzien is, komt het nadenken over de samenstelling van lijsten en de inhoud van verkiezingsprogramma’s al behoorlijk op gang. De eerste lijsttrekkers zjin inmiddels al weer aangewezen, maar de rest van de lijst is vaak nog in beweging.

Politieke partijen zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe leden. Maar met de verkiezingen in aantocht is dat zeker het geval. Deze interesse is niet uit weelde. Het was altijd een relatief klein aantal mensen dat lid was van een politieke partij, maar de afgelopen tijd is de spoeling dun geworden. Al steeg vorig jaar het totale aantal leden bij de landelijke politieke partijen met bijna 10 procent tot 317.325.

Dat lijkt misschien veel, maar in de praktijk is het best lastig om voldoende geschikte mensen te vinden die bereid zijn om zich voor de partij in te zetten in een gemeenteraad of Provinciale Staten.

Dat was de reden voor Provinciale Staten om de deuren eens goed open te zetten. De griffie (het bureau dat de staten ondersteunt) organiseerde in de afgelopen maand een cursus voor mensen die geïnteresseerd zijn in provinciale politiek.

En zo kwam het dat ik dinsdag 15 mei een inleiding hield in de Statenzaal. Om de cursus Politiek Actief aan te prijzen. En de belangstellenden te feliciteren, omdat ze tot een bijzondere – want schaarse – groep mensen behoren. Mensen die een mooie lenteavond waarop ze ook in de tuin hadden kunnen zitten, willen doorbrengen in de oudste Statenzaal van het land. Mensen die vinden dat politiek te belangrijk is om aan anderen over te laten. En daar konden ze wel eens gelijk in hebben.

Poppen aan het dansen

Voor de ontwikkeling in het gasdossier was mei een vervelende maand. Eind april waren Minister Wiebes en wij uit elkaar gegaan met een meningsverschil dat we probeerden te overbruggen. Een maand later gaat het niet alleen meer over meningsverschillen. Ook over onrust en chaos. Het begon met de vraag of je inwoners van Appingedam, Delfzijl, Overschild en Ten Boer nog langer mag laten wachten, terwijl ze weten dat hun huis onveilig is. En terwijl het versterkingsadvies voor hun huis al sinds januari klaar ligt.

Wij vonden van niet, de minister vond dat het redelijk was om even te wachten totdat de deskundigen een advies hadden geschreven over de veilgheidsmaatregelen die nog nodig zijn bij een snelle afbouw van de gaswinning. Want daartoe heeft het kabinet immers besloten. We besloten een paar weken te nemen om een list te verzinnen. Een list waardoor de bewoners uit deze groep toch konden krijgen waar ze op rekenden.

In mei hielp de minister ons uit de droom. Hij hield vast aan uitstel. En wij vonden dit zo’n zwaarwegend punt dat we het overleg met de minister hebben opgeschort. Gasexplosie nummer één.

De tweede ontploffing kwam in de laatste week van mei. Hans Alders stapte op als Nationaal Coördinator Groningen. In een lange brief legde hij uit waarom hij opstapte. Zijn geloofwaardigheid was in het geding. Hij kreeg de kans niet om zijn beloften aan bewoners na te komen.

Er is een verslag van het gesprek op het Ministerie van EZ dat daarvoor de aanleiding was. En de inhoud daarvan liegt er niet om. Het leidde tot spoedvergaderingen in het provinciehuis. En vrijdag verstuurde ik namens de regio een brief waarin we de minister vertellen dat we ons grote zorgen maken en waarom. We vragen hem dringend om een gesprek op korte termijn. En daarmee zal ook de eerste week van juni vol gasgedoe zijn.

Weblogs in mei

Het geheim van ‘Notoarestoen’

De eerste windsingels legde hij niet alleen aan. Notaris Smit was met 30 vrijwilligers uit het dorp aan de slag. Ik zeg met opzet ‘Notaris Smit’. Want zo noemde iedereen hem in Eenrum. Dat hij Cornelus Nanning heette, roepnaam Cees, was misschien wel het best bewaarde geheim van Eenrum. Dat deed je toen niet: notabelen aanspreken bij hun voornaam. En zeker Smit niet, die mede door zijn werk aan de tuin in het dorp als een beetje excentriek te boek stond.

(Lees verder)

Hoorzitting over gas

Een ‘rondetafelgesprek’ heet het eufemistisch. Want ‘hoorzitting’ klinkt zo ongezellig. Maar het is maar voor de helft waar. Want het gesprek vindt plaats aan een halfronde tafel. En een echt gesprek is het ook niet. De vaste kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat vult de helft van de tafel in de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer. En ze stelt vragen.

(Lees verder)

Een boek over kloostermoppen

Ik krijg van de schrijvers het zware boek. We poseren geduldig voor de foto. Ondertussen weeg ik het werk in mijn hand. Minder zwaar dan een kloostermop, maar nog steeds gewichtig. Ik geloof dat de Latijnse woorden ‘Magnum Opus’ hierop van toepassing zijn.

(Lees verder)

Een krans voor Graaf Adolf

Ik mag een krans leggen bij het monument van Graaf Adolf. Voor wie? Voor de onfortuinlijke graaf uiteraard. Maar misschien ook voor de 50 strijdmakkers die met hem vielen? En wie weet is er na 450 jaar ook ruimte voor 1500 Spaanse soldaten en een stadhouder die zijn omgekomen in een barre tijd, in een barre streek, in een treurig moeras. Ze waren op de verkeerde plaats in de geschiedenis en hadden vast andere toekomstplannen dan te sneuvelen in de geboortegrond van Nederland, nog voordat die Groningen heette.

(Lees verder)

‘Ideaal centraal’

De ligging van de landsgrenzen is van invloed op je kansen. Wie kaarten bekijkt van sociaal-economische problemen, ziet dat de rand van het land oververtegenwoordigd is. In de werkloosheid. In de krimp. De wereld houdt niet op bij de landsgrens, maar we doen vaak alsof dat wel zo is.

(Lees verder)

Afspraken in mei

4 mei

Herdenking. Stille tocht, met kranslegging op het Martinikerkhof

5 mei

Stilstaan bij herdenking en bevrijding, Bevrijdingsbos en Stefanuskerk Noorddijk.

12 mei

Onthulling beeld in Notoarestoen Eenrum.

14 mei

Bijeenkomst Kring van Commissarissen van de Koning. Den Haag

15 mei

Bijeenkomst bedanken personele inzet Koningsdag, Groningen

Inleiding bij start cursus Politiek Actief, Statenzaal, Provinciale Staten Groningen

16 mei

Werkbezoek aan Drents Museum, Assen

Afsluiting landelijk Congres der Bestuurskunde, Oosterpoort, Groningen

17 mei

Spreken op hoorzitting over gaswinning, Tweede Kamer, Den Haag

18 mei

Bijeenkomst SER Noord-Nederland over advies arbeidsmarkt, Paterswolde

22 mei

Aanwezig bij SNN-event, Den Haag

23 mei

Toespraak bij herdenking Slag bij Heiligerlee.

25 mei

Bijeenkomst Scholtens-Kammingafonds, provinciehuis Groningen

Werkbezoek aan Gasterra, Groningen

Aanwezig bij opening van de Ploeg-tentoonstelling door Koning Willem-Alexander, Groninger Museum

28 mei

Werkbezoek aan deelstaat Niedersachsen, gesprekken met Staatssecretaris Frank Doods en Minister Birgit Honé. Hannover, Duitsland.

29 mei

Collegevergadering gecombineerd met werkbezoek aan provincie Drenthe. Bijeenkomst met college GS van Drenthe.

30 mei

Vergadering Provinciale Staten

31 mei

Werkbezoek aan burgemeester Aboutaleb van de gemeente Rotterdam in het kader van de energietransitie en de arbeidsmarkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *