‘Paasrapport’ september 2018


Het begint weer.

In september komt het openbare leven weer op gang. De RuG heeft de opening van het academisch jaar in de Martinikerk, de Hanzehogeschool staat stil bij de start van het studiejaar op de Zernike Campus.

Eind augustus heeft de stad al een prelude, een voorteken dat het werkende leven er weer aan zit te komen. Iedereen ziet elkaar voor het eerst weer op Noorderzon, dat de pech had dat uitgerekend in die week er flink wat regen viel na een lange, lange tijd van droogte.

Woorden en daden

Op Prinsjesdag haalde de aardbevingsellende in Groningen opnieuw de Troonrede. Dat is een twijfelachtige eer, omdat we natuurlijk blij zijn dat het kabinet de ernst van de situatie erkent. Veel prominenter dan de troonrede wordt het niet. Maar het liefst wil je dat er geen reden zou zijn dat er worden aan ‘je’ provincie worden gewijd. En warme woorden in de troonrede verliezen hun magie als ze niet worden gevolgd door daden.

De maandag vóór de Troonrede stelde de Volkskrant mij de vraag wat ik verwachtte van de Troonrede. Mijn antwoord was dat inwoners snakken naar de bestelbusjes van aannemers, naar bouwvakkers die schade herstellen en huizen versterken. We willen zien dat het beter wordt. Dat er wat gebeurt.

Op papier hebben we al lang onze zin. Het kabinet heeft precies het besluit genomen waar we op uit waren. De gaswinning gaat zo snel mogelijk terug naar nul. Dat is bedoeld om de oorzaak van de aardbevingen weg te nemen. Dat is prima. Maar de aarde is nog niet onder de indruk van een voornemen van het kabinet. En ondertussen wordt komend jaar nog ‘gewoon’ 19 miljard kuub gas gewonnen. Dat is op zijn best het voorzichtige begin van een ferme daling. En nog lang niet genoeg voor mensen die resultaat willen zien.

Ik hoor bij degenen die – zes jaar na Huizinge – willen zien dat het concreet vooruit gaat. Zo bezien was de tekst in de troonrede nog niet zo gek. ‘Daarom zet de regering concrete vervolgstappen om de schade te vergoeden en de regionale economie te versterken’, zei de Koning op Prinsjesdag. Nog diezelfde week zaten we met de ministers Wiebes en Ollongren om de tafel om de concrete voortgang te bespreken.

De toekomst

Als dat gebeurt, krijgt iedereen ook ruimte in zijn of haar hoofd om na te denken over een programma dat minstens zo belangrijk is: het programma met projecten die goed zijn voor het Groningen van na de gaswinning. Een programma waarin zaken als de energietransitie, krimp en leefbaarheid en zeker ook werkgelegenheid een plek krijgen.

Zo’n programma is niet in één jaar klaar. Gemeenten, rijk en provincie willen er graag over in gesprek gaan met inwoners. Zodat er een aanpak uitrolt die herkenbaar, gedragen en effectief is, met projecten die ervoor zorgen dat het goed wonen is in onze provincie, met volop werkgelegenheid. In het volgende maandbericht hoop ik hier meer over te kunnen zeggen.

Blogs

Resultaten uit het verleden

Mijn feestrede voor ondernemers in Emden leidt langs gifmengers en moordenaars. En een Nederlands Kamerlid dat zijn tijd ver vooruit was. Het eindigt hier in Emden, bij onszelf. Een rijke gemeenschappelijke geschiedenis is namelijk geen garantie voor de toekomst.

Lees meer…

Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler

Ik weet nog hoe teleurgesteld ik was toen mijn opa me vertelde dat hij niet in het verzet had gezeten. Niet! Had ik dat! Boekenvol oorlogshelden en verzetsstrijders doorgelezen.

En uitgerekend mijn opa zat dan weer niet in het verzet!

Lees meer…

Het wachten moe

De schadeafhandeling, de veiligheid van onze huizen en het toekomstperspectief voor Groningen komen de komende maanden in een beslissende fase.

In een interview in De Volkskrant maak ik de balans op en kijk ik vooruit, aan de vooravond van Prinsjesdag: “Groningen is het wachten moe”.

Lees meer…

Vlug een beetje!

“Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat”, zei de koning vandaag. “Mensen moeten ook weer voelen dat de politiek er voor iedereen is.” Ik zag het voor mijn ogen gebeuren. In Appingedam, op de avond van Prinsjesdag.

Lees meer…

Het gaat door

De koning sprak dinsdag over ‘concrete vervolgacties’. Vandaag begon het er op te lijken. In de afgelopen weken hebben we met man en macht geprobeerd om dat scherp te krijgen. Om de voortgang er weer in te krijgen.

Lees meer…

Groningen geletterd

Toen ik een tijdje geleden de vraag kreeg of ik af en toe eens iets wilde doen om de aandacht te vestigen op laaggeletterdheid, was een antwoord niet moeilijk. Natuurlijk wil ik dat! Sindsdien mag ik me ambassadeur noemen van organisaties die laaggeletterdheid aanpakken. Dat aanpakken gebeurt op allerlei manieren, waarvan een Taalhuis er één van is. Een Taalhuis, zoals dat in Bedum, dat vandaag werd geopend.

Lees meer…

Avebe: eruit halen wat er in zit

We wilden op Koningsdag een aantal spraakmakende bedrijven tonen aan het Nederlandse publiek. En dus stond op Koningsdag in de Stoeldraaierstraat de oude boerencoöperatie Avebe midden tussen jonge en hippe ict start-ups. De koning en de koningin kwamen spontaan langs wandelen voor een kort praatje. Onmiddellijk daarna sprak de koningin de gedenkwaardige woorden: ‘Groningen is echt een heel coole stad!’ Ik bedoel maar! Impressies bij de opening van het Innovatiecentrum van Avebe.
Lees meer…

Afspraken in september

3 september

Beëdiging Froukje de Jonge als waarnemend burgemeester van de gemeente Stadskanaal, provinciehuis Groningen.

4 september

Bijwonen opening hogeschooljaar bij Hanzehogeschool, Groningen

5 september

Informatiebijeenkomst Provinciale Staten over gaswinningsdossier, provinciehuis Groningen

Bezoek aan tentoonstelling ‘Places of Hope’ (Culturele Hoofdstad 2018) en gesprek met Groningse deelnemers, Leeuwarden

7 september

Bijwonen Ondernemersgala VNO-NCW, Leeuwarden

8 september

Opening evenement ‘Monumentaal Usquert’, Usquert

14 september

In ontvangst nemen boek ‘Hoge der A’, Groningen

15 september

Opening expositie ‘Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler tot Reis door de Nacht, Het kinderboek uit en over de Tweede Wereldoorlog’, Winsum

17 september

Bijwonen Prinsjesdagcabaret, Den Haag

18 september

Bijwonen Troonrede, Ridderzaal, Den Haag

Voorzitter van informatieavond voor raads- en statenleden over gaswinningsdossier, Appingedam

19 september

Voorzitten stuurgroep Grensoverschrijdende Arbeid, Gramsbergen.

Aansluitend kennismaking met E. Berends, nieuwe consul-generaal in Duitsland

20 september

Bestuurlijk overleg over gaswinningsdossier met de ministers Wiebes en Ollongren, provinciehuis Groningen

21 september

Opening Taalhuizen gemeenten Bedum en De Marne, bibliotheek Bedum

Diner pensant over vrijeijdseconomie in Groningen, Martinitoren, Groningen

24 september

Bijwonen bijeenkomst Kring van commissarissen van de Koning, Overleg met de secretaris-generaal van BZK, Middelburg

26 september

Bijwonen voorstelling ‘Aan de andere kant’, Hoogkerk

27 september

Beëdiging waarnemend burgemeester Engels van de gemeente Loppersum, provinciehuis Groningen

Bijwonen afscheid Sibrand Poppema, voorzitter van het CvB van de Rijksuniversiteit Groningen

28 september

Opening innovatiecentrum Triade van Avebe, Zernike Science Park Groningen

29 september

Tot besluit van het festival vlaggen hijsen op ‘vlaggenschip’ Ecolution

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *