CarbExplore


Ik mag iets doen waar mijn vak om bekend staat: ik mag een lint knippen. Dat komt zelden voor. Meestal gaat een openingshandeling per rode knop. En soms is het nog creatiever. Maar vandaag mag ik met een prachtig glimmende gouden schaar een rood lint te lijf. Een buitenkans! Die heb ik te danken aan Professor Lubbert Dijkhuizen, die ik voor het gemak maar even de oprichter van CarbExplore noem.

De man in het midden van zijn team is Prof. Lubbert Dijkhuizen. Helemaal rechts is het lint dat ik mocht knippen.
Lees “CarbExplore” verder

Goed nieuws voor iedereen?


Opvallend in de presentatie van de Miljoenennota is de positieve toon. Over de samenhang in Nederland. Over werk en economische groei. Over de staatsschuld. Over het Klimaatakkoord. En over meer welvaart voor iedereen. Is het echt goed nieuws voor iedereen? Wat betekent het voor Groningen? Hoe is ons beeld op de dag na Prinsjesdag? Ik zou zeggen: ’t kon minder, maar zeker ook meer.

Lees “Goed nieuws voor iedereen?” verder

Henk en Henk zijn helden


In de Statenzaal staan twee mannen. Henk en Henk. Ze zijn vrienden voor het leven. En trots op wat ze hebben bereikt. Henk en Henk moedigden elkaar aan om iedere dinsdag naar taalles te gaan. In de Oosterparkwijk. En ze staan nu als ‘taalambassadeur’ voor honderd man publiek. Ze kunnen het iedereen aanraden. En dat doen ze ook.

Een bladzijde uit het boek: Henk en Henk en Glimina
Lees “Henk en Henk zijn helden” verder

Van betekenis


Vanmiddag openen we het academisch jaar van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen van de RuG. En dat van de Protestantse Theologische Universiteit in Nederland. Een faculteit en een hele universiteit. Ik vind het eervol om bij die opening een rol te mogen spelen. Om recht te doen aan de kleinste universiteit die Groningen kent. Maar natuurlijk ook omdat ik me betrokken voel bij het geloof, de inspiratie en de traditie van de Groninger godgeleerden.

Foto van de geanimeerde ‘college tour’​. die aan de opening vooraf ging. Foto: Rijksuniversiteit Groningen.
Lees “Van betekenis” verder

De vriendelijkste pitbull die ik ken


Het was een echte gewetensvraag. Het was januari 2017 en burgemeester Rika Pot had haar vertrek aangekondigd. Daarom was ik naar het stadhuis in Appingedam gekomen om met de fractievoorzitters te bespreken hoe het verder moest. “Waarom kiest u er eigenlijk voor om een waarnemer te benoemen voor onbepaalde tijd? Stuurt u daarmee niet aan op een herindeling?” Dat laatste was bepaald niet onomstreden. En iedereen vond dat dat besluit toch echt aan de gemeenteraad van Appingedam was. Ik gaf het antwoord dat ik er rekening mee hield dat de raad zou besluiten Appingedam op te laten gaan in een nieuwe gemeente. En als er geen herindeling zou komen, zou er alsnog een kroonbenoemde burgemeester komen.

Anno Wietze Hiemstra in mooi Appingedam. Foto: Dagblad van het Noorden.
Lees “De vriendelijkste pitbull die ik ken” verder

Reces


De laatste Statenvergadering voor de zomervakantie zit er op. Natuurlijk gaat niet iedereen meteen met vakantie, maar zeker voor Statenleden geldt dat ze die meer dan verdiend hebben. Want het afgelopen halfjaar was zwaar. En voor de laatste loodjes geldt dat extra.

Een aansprekend kunstwerk langs het ‘Pronkjewailpad’​. Foto: tevoetonline.nl
Lees “Reces” verder

De lakmoesproef is de dienstverlening


Dit is het ‘Paasrapport over de dienstverlening’ van de provincie Groningen over 2018. Daar is iets geks mee. Het jaarverslag dat jaarlijks door de commissaris van de Koning wordt aangeboden, leidt meestal niet tot rode oortjes. Dus weinig mensen zullen het mooi vormgegeven document helemaal van A tot Z lezen.

Lees “De lakmoesproef is de dienstverlening” verder