Visie op de Veenkoloniën: wat willen we zelf?


Koloniaal

Vorig jaar om deze tijd mocht ik het boek ‘De Gaskolonie’ in ontvangst nemen. Margriet Brandsma en twee van haar NOS-collega’s hadden het geschreven. Ik vond de titel goed getroffen. Het boek maakte de vraag relevant wie er eigenlijk de baas is in Nederland. En van een deel van Nederland stond eigenlijk wel vast dat de mensen die er woonden niet de baas waren. De titel van het boek maakte me gevoelig voor het woord ‘kolonie’. Dat is een gebied waar je de dienst uitmaakt en dat je exploiteert

De Veenkoloniën waren een kolonie: een gebied waar een ander de dienst uitmaakte. Lees “Visie op de Veenkoloniën: wat willen we zelf?” verder

Energie-onderzoekers. Net zo goed als hun gebouw?


Groningen en energie: al decennialang een onafscheidelijke combinatie. Een huwelijk, zou je haast zeggen. Een turbulent huwelijk ook, met hoge pieken en helaas ook diepe dalen. Maar laat ik met de pieken beginnen, want vandaag is er zo één. 

Vandaag mocht ik de initiatiefnemers van de Energy Academy Europe feliciteren met hun prachtige nieuwe gebouw op Zernike. Als meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland staat het symbool voor datgene waaraan zij ín het gebouw gaan werken: de transitie naar een duurzame energievoorziening. Lees “Energie-onderzoekers. Net zo goed als hun gebouw?” verder

Open Het Dorp – en het hele land!


1. Open Het Dorp

Onvoltooid verleden tijd. ‘Het Dorp’ in Arnhem werd beroemd door de televisie-actie uit 1962. De eerste marathon-uitzending voor het goede doel, geleid door Mies Bouwman. Mensen konden luciferdoosjes met geld inleveren bij de buurtwinkel. En zo maakten miljoenen mensen mogelijk wat tot dan toe niet bestond: een dorp dat helemaal geschikt was voor gehandicapten. Een dorp waarin de omstandigheden zo bijzonder waren dat ze hun eigen leven konden leiden.

Mies Bouwman stond dit weekend in Volkskrant Magazine. Mies is 87, maar Het Dorp is hoogbejaard. Lees “Open Het Dorp – en het hele land!” verder

Grenzen verleggen vergt verbeeldingskracht


Ik mag vandaag de Duitsers welkom heten. En ik doe dat met een Keniaan. Parlementariërs uit Niedersachsen en statenleden uit Overijssel, Friesland en Drenthe komen bij elkaar in de statenzaal in Groningen. Om hier te komen hebben ze grenzen moeten overschrijden. De landsgrens tussen Duitsland en Nederland. Of de provinciegrens tussen Fryslân, Drenthe of Overijssel en Groningen. Maar dat klinkt indrukwekkender dan het is: de grens oversteken is tegenwoordig een fluitje van een cent. Je merkt er niks van. 

Lees “Grenzen verleggen vergt verbeeldingskracht” verder

Een rondje om de kerk


Hij kon er grinnikend over vertellen. Over de bezorgde blikken die hij kreeg. En de meewarige opmerkingen. Zo van: het is zeker zijn midlife-crisis. En: wat erg voor zijn vrouw! Toch had hij geen enge ziekte. Hij ging hij alleen maar op pelgrimstocht. Om een tijdje alleen te zijn en zijn hoofd leeg te maken. Over pelgrims bestaan hardnekkige misverstanden. Al eeuwenlang. 

Foto: Menterwolde info

Lees “Een rondje om de kerk” verder

Kwetsbare vanzelfsprekendheden


“Een man weet niet wat-ie mist, maar als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist.” De Dijk brengt onze achteloosheid treffend onder woorden. Er zijn schijnbare vanzelfsprekendheden die bij nadere beschouwing kwetsbaar zijn en daardoor de moeite waard zijn om te vuur en te zwaard te beschermen. Maar we zien het meestal pas als het te laat is.

Hans Engels, foto Rob de Vries, RTV Noord
 
Lees “Kwetsbare vanzelfsprekendheden” verder

Burgemeester van Appingedam: je wordt het niet zomaar


Middenin de Sint Pieter in Rome ligt de platte steen van rood marmer waarop Karel de Grote in 800 tot keizer werd gekroond. Tot in de vijftiende eeuw zijn er in totaal 23 mannen op deze rode schijf tot keizer gekroond. 

In de troon in Westminster Abbey ligt de steen waarvan ze zeggen dat aartsvader Jacob die als kussen gebruikte. Op die steen worden al zeven eeuwen lang de koningen van Engeland gekroond. De steen heeft nog veel meer koninklijke zitvlakken gezien, want tot 1296 kregen op dezelfde ´Stone of Scone´ de koningen van Schotland een kroon op hun hoofd. Historici twijfelen helaas wel aan de authenticiteit van de steen die nu in de troon is ingebouwd.

Da’s natuurlijk jammer. Maar gelukkig twijfelt er vanavond niemand aan de steen die bij het stadhuis van Appingedam ligt. De burgemeesterssteen. Deze is niet om koningen en keizers te wijden. Maar wel de eerste burger van deze mooie stad. Ook al eeuwenlang.


Lees “Burgemeester van Appingedam: je wordt het niet zomaar” verder

Lang werd gedaan alsof het niet kon


Het komt geen dag te vroeg, die onafhankelijke afhandeling van de schadeclaims. De Groninger Bodembeweging, het Gasberaad, de gemeentebesturen en de provincie: we pleiten er al jaren hartstochtelijk voor. Onbegrijpelijk dat het pas vandaag gebeurde. Dat zo lang werd gedaan alsof dat niet kon. Maar ik ben heel blij dat deze stap tenminste wordt gezet. Eindelijk.


Lees “Lang werd gedaan alsof het niet kon” verder

De hoek waar de klappen vallen


Het Matthäus-seizoen is aangebroken. Het is dus geen toeval dat een berucht zinnetje me te binnen schiet als ik onderweg ben naar de jaarvergadering van de Stichting Urgente Noden: “Ihr habet allezeit Arme bei euch”. Was deze uitspraak van Jezus een voorspelling? Een voorschrift zelfs? Of een uiting van berusting? Hebben we altijd armen bij ons? En zo ja, wat moeten we dan doen?

Bron: SCP, Armoede in kaart, 2016
Lees “De hoek waar de klappen vallen” verder