Waar begint een betere wereld?

Ik kom best vaak op Zernike. Dat begon al toen het gewoon nog het Universiteitscomplex Paddepoel heette. En vooral bestond uit grasland. Ik kwam er om te sporten, want mijn colleges waren meestal in de binnenstad. Als je er nu komt, zie je dat het barst van de bedrijvigheid. Ik zie elke keer dat ik hier kom wel iets nieuws. Dit universiteitscomplex – dat ook het complex van de Hanzehogeschool is – ontwikkelt zich enorm snel.

Foto: Bé Schollema op Twitter

Toekomstvisie

De campus bruist. Kijk maar om je heen. Studenten starten hun eigen bedrijfjes. Bestaande bedrijven en opleidingen zetten hier energiezuinige gebouwen neer om er samen onderzoek te doen en te werken aan nieuwe, innovatieve producten. En hier, op Zernike werken we aan de toekomst. Dat doen niet alleen wetenschappers, maar ook bedrijven. Samen maken we de producten van morgen. Producten die, hoe kan het ook ander, vaak te maken hebben met energie. Met duurzaamheid.

En soms worden er trouwens ook oude gebouwen neergezet, zoals BuildinG, de gebundelde kennis op het gebied van aardbevingen. Dat gebouw had een eerder leven als tennishal! Het is nu plek waar we uitvinden hoe je huizen kunt versterken op een slimme manier. Daarmee zijn we aan het pionieren. Nu al kan heel Nederland van ons leren hoe je huizen niet alleen sterk maakt, maar ook duurzaam. En hoe je ze in dezelfde beweging ook levensloopbestendig maakt. Handig, omdat we een uitdagende toekomst tegemoet gaan, met grote klimaatopgaven en flinke vergrijzingsproblemen.

Nu al kan heel Nederland van ons leren hoe je huizen niet alleen sterk maakt, maar ook duurzaam.

Als we in Groningen praten over de toekomst, dan gaat het vaak over de wereld van na de gaswinning. De wereld waarin de aardbevingen hopelijk minder worden, maar het nog steeds een opgave is om mensen veilig te laten wonen. En door de vaak matige en slechte ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, met het herstel van schade, is de teneur van die gesprekken over onze toekomst meestal negatief.

We hebben de neiging om te kijken naar zaken die niet goed gaan. Die lang duren. Waar we maar geen grip op krijgen. Dat is heel begrijpelijk. Maar je krijgt er geen energie van. Als je dingen voor elkaar wilt krijgen, moet je je richten op wat wél kan. Op wat je zelf wilt. Het heft in eigen hand nemen.

Thoes

Vandaag mag ik een vlag hijsen voor ‘Thoes’. Een soort marktdag waar actieve bewoners die plannen hebben voor hun huis, andere bewoners ontmoeten. En bouwers, die hun plannen helpen realiseren. Kijk naar goede voorbeelden. Laat je je inspireren door mensen van wie je het idee hebt: die zijn zo ongeveer met hetzelfde bezig. En bedenk je: ik wacht niet af tot het Centrum Veilig Wonen met een plan komt hoe het moet. Ik ga zelf eens kijken wat er mogelijk is.

Dat is een hele stap. Een beetje hulp is daarbij best handig. Het is fijn als niet iedereen hetzelfde leergeld betaalt. Als we het besmettingsgevaar van goede ideeën kunnen vergroten. En wat ook helpt, is het dat je het niet alleen doet. Maar kijkt of je het samen kunt doen.

Als we het besmettingsgevaar van goede ideeën kunnen vergroten.

Die gedachte is, in een notendop, het idee achter Thoes. Laten we alle bedrijven en inwoners uit het aardbevingsgebied nou eens op een positieve manier met elkaar verbinden. Door elkaar toelaten zien waar ze mee bezig zijn.

Zo leer je van elkaar. Zo ontdek je wat er kan en wordt je niet bevestigt in wat er vooral niet kan. U kunt hier zien hoe je huizen zo bouwt en verbouwt, dat ze levensloopbestendig zijn. Je ziet hier ook, hoe je je bestaande huis duurzaam maakt. Handige informatie, als je weet dat je huis de komende tijd moet worden versterkt. Of verduurzaamd. Of allebei.

Thoes is dus een heel goed idee.

Pittige gesprekken

Niet alles is inspirerend. Laat dat duidelijk zijn. Het zal niemand ontgaan. We voeren op dit moment pittige gesprekken met het kabinet. Over de versterking. We willen dat de inwoners centraal staan in die versterking. En dat ze zich gesteund weten door de overheid. Een overheid die hij kan vertrouwen, die beloftes nakomt.

Woensdag verscheen het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Dat ging over de vraag hoe we veiligheid kunnen bieden aan Groningers in de wetenschap dat het kabinet heeft besloten de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen. Wat is veiligheid in die context?

Een mevrouw vraagt me of ze mag weten of haar huis bij die vijfduizend hoort.

Volgens het SodM zijn er nog vijfduizend huizen die versterkt moeten worden. Ik heb veel mensen gehoord die meer zekerheid willen dan een computermodel om te bepalen of hun huis nu veilig is. Die aandringen op verdergaande inspectie om meer zekerheid te krijgen. Ik vind dat een terechte vraag. In de gesprekken die deze week plaatsvinden, zullen we ons daar sterk voor maken.

Een mevrouw vraagt me of ze mag weten of haar huis bij die vijfduizend hoort. Ook dat vind ik een logische en redelijke vraag. Je weet dat er een lijst bestaat. Maar staat je huis daar ook op? Ik heb de lijst niet. Maar ik beloof de mevrouw dat ik ga proberen haar dit inzicht te verschaffen.

‘Bewoner centraal’

Maandag, op de dag dat het advies van de Mijnraad wordt gepresenteerd, praten we verder met Minister Wiebes en Minister Ollongren. Voor ons staan de belangen van Groningers centraal. Het gaat om onze huizen, onze veiligheid, onze toekomst. Wat er uit komt, weten we nog niet. Maar we bereiden ons grondig voor op stevige gesprekken. Gesprekken die voor Groningen iets goeds op moeten leveren. Ook als dat niet makkelijk is.

Je kunt alleen een betere wereld maken als je je er een kunt voorstellen. En… een betere wereld, begint bij je Thoes.

Bij versterking willen wij dat bewoners centraal staan. En het hoopvolle is, dat dat op deze zonnige dag op het Zernike complex al het geval is. Als je zegt ‘de bewoner centraal’, dan wil je ook dat die weet wat er op het gebied van de versterking te koop is. Wat er mogelijk is, zowel qua techniek, qua inhoud, als qua financiering. Zodat hij de juiste beslissingen kan nemen.

Ik hijs de Groninger vlag voor Thoes. Een prachtige manier om een steentje bij te dragen aan de vooruitgang. Ik reken erop dat de bezoekers straks met een goed humeur en een paar mooie ideeën naar huis gaan. Je kunt alleen een betere wereld maken als je je er een kunt voorstellen. En… een betere wereld, begint bij je Thoes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *