Frisse Veendammer wind

De gemeenteraad zit op een podium in het theater. Het verleent deze buitengewone raadsvergadering een extra theatraal tintje. Alsof het toneelstuk ieder moment kan beginnen. Maar het is geen toneelstuk. En het is al begonnen. Het is een vrolijke en plechtige bijeenkomst. In de hoofdrol: Berry Link, de nieuwe burgemeester van Veendam. En de gemeenteraad, die hem vandaag installeert.

'Veendammer Wind': zo heette de voetbalopera die een paar jaar geleden aan de Langeleegte werd opgevoerd, als eerbetoon aan de roemruchte Sportclub Veendam. Maar het is ook een uitdrukking die zoiets betekent als: ‘ze weten het allemaal wel héél goed daar in Veendam’. Nou, eigenlijk is dat ook gewoon zo.

Veendam heeft een geschiedenis van bedrijvigheid, ondernemingslust en pioniers. Zoals Pieter Hendriks Hazewinkel die in de negentiende eeuw al met een fregat over de wereldzeeën voer. Of Willem Vroom, die samen met Anton Dreesmann een warenhuisketen begon die meer dan een eeuw succesvol zou zijn. Of de revolutionaire Bartha Rutgers-Mees, die samen met haar man begin vorige eeuw naar Rusland trok om de communistische zaak te steunen.

En dan heb ik het nog niet eens over Anthony Winkler Prins, Bert Visscher of Henk Grol. Kijkt u maar eens op de site ‘de verhalen van Groningen’. Daar staan meer portretten van Veendammers die de moeite van het lezen waard zijn.

Trots

Veendammers zijn niet bang uitgevallen. Ze durven hun eigen weg te kiezen. Te ondernemen en te pionieren. Zo staat het ook in de profielschets die jullie als Veendammers voor jullie nieuwe burgemeester maakten. Ik citeer: ‘We zijn vriendelijk én duidelijk. Nuchter én gepassioneerd. Ondernemend én hoeven niet op te vallen. We durven ons eigen pad te kiezen. En daar zijn we eigenlijk wel trots op.’  

Daar past een burgemeester bij die die trots wil delen en uitdragen. Die zelf óók durft te ondernemen en te pionieren. Die niet bang is om zijn nek uit te steken of iets nieuws te beginnen. Geen wonder dus dat de gemeenteraad uit alle kandidaten juist Berry Link uitkoos.

Van zachte ‘g’ naar ingeslikte ‘n’. Of: van ‘kump good’ naar ‘komt goud’

Want ga er maar aanstaan. Geboren in de Achterhoek. Bestuurlijke ervaring opgedaan in Schinnen, in het diepe zuiden van ons land. En in Geldrop-Mierlo, iets minder zuidelijk, maar voor ons Noorderlingen toch ook een heel eind uit de buurt. Het getuigt van ondernemingszin, nieuwsgierigheid en kracht, als je dan de stap durft te zetten om boegbeeld te worden van een gemeente in een geheel nieuwe omgeving.

'Komt goud'

In een ander landsdeel, met een andere cultuur, gewoontes en gebruiken. En zelfs een andere taal. Van zachte ‘g’ naar ingeslikte ‘n’. Of: van ‘kump good’ naar ‘komt goud’, zoals Berry het onlangs in een interview zelf zei. Met dat ‘komt goud’ typeert hij meteen al zijn eigen houding. Berry heeft er zin in. En terecht. Want Veendam is een prachtige gemeente, die er nu bewust voor kiest om op eigen kracht verder te gaan. Met de blik gericht op de toekomst. Een gemeente die er economisch en financieel gezond voorstaat.

Met bedrijvigheid, goede voorzieningen en een mooie, gevarieerde omgeving. Maar ook een gemeente waar veel te doen is. Niet iedereen in Veendam heeft werk of is welvarend. En ook Veendam heeft te maken met hoofdbrekens rond gas- en zoutwinning en de overgang naar energie uit wind en zon.

Dat was niet zomaar een vluchtige jongensdroom.

Als nieuwe, kroonbenoemde burgemeester kun je hier echt het verschil maken. Berry Link heeft de bagage in huis om dat te gaan doen. Hij heeft ambitie. ‘Als kind wilde ik al burgemeester worden’, schrijft hij op zijn website. Dat was niet zomaar een vluchtige jongensdroom. Hij heeft er van jongs af aan met overtuiging aan gewerkt om die ambitie te kunnen waarmaken. Met zijn studie bestuurskunde in Enschede, waarbij hij afstudeerde op de rol van de burgemeester bij collegevorming. Met de werkervaring die hij na zijn studie opdeed. Waarbij hij bewust koos voor banen waarmee hij de juiste vaardigheden en deskundigheid opbouwde om het ambt van burgemeester te kunnen gaan vervullen.

Ambitie

Berry Link is vriendelijk, maar bepaald niet bang om in de wind te gaan staan. Met name in Schinnen, maar ook later in Geldrop-Mierlo, ging hij de strijd aan tegen een cultuur van ‘ons-kent-ons’, verstrengelde belangen en ondermijning. Hij spaarde daarbij ook zijn eigen partijgenoten niet. Het leverde hem destijds een notering op in de top van Beste Bestuurders in de verkiezing van Binnenlands Bestuur. Met de Limburgse Werkgroep Integriteit won hij in 2010 de Philip Brouwer Prijs, die wordt uitgereikt aan de beste initiatieven om integriteit te bevorderen.

Een burgemeester met ambitie, bestuurlijke ervaring en durf. Dat past bij Veendam. Maar als dat alles was, was het toch niet genoeg. Want Veendam zoekt een burgemeester die op een krachtige, inspirerende manier stáát voor de gemeente. Maar vooral ook een burgemeester die er is voor alle inwoners.

Het gaat om persoonlijk contact.

Die makkelijk contact legt, de tijd neemt om naar hen te luisteren. Die zich laat zien in alle wijken en dorpskernen. Die wil weten en begrijpen waar de mensen daar zich zorgen over maken. En die actief en invoelend aan de slag gaat om die zorgen te verminderen of weg te nemen waar dat kan.

Gelukkig is ook dat Berry Link toevertrouwd. Hij vertelde dat hij, toen hij startte als burgemeester, de begin dit jaar overleden Jan Mans als mentor had. Mans was onder andere bekend vanwege zijn optreden als burgemeester van Enschede tijdens de grote vuurwerkramp. Hij leerde Berry vier dingen. Het gaat om persoonlijk contact. Je moet kunnen luisteren. Je moet elkaar wat gunnen. En je moet samenwerken.

Het lijkt mij bijzonder vruchtbaar als hij dat in Veendam, met al zijn andere kwaliteiten, in de praktijk gaat brengen. Daarbij houdt hij ook nog van een grapje, en dat kunnen ze hier in Veendam wel waarderen. Tenslotte wil hij de Groninger nuchterheid gaan verrijken met Brabantse gezelligheid. Dat lijkt mij een geweldige combinatie!

Daadkrachtige wind

Met de komst vandaag van een kroonbenoemde burgemeester gaan Berry Link en Veendam samen de toekomst tegemoet. We bespraken een jaar geleden in de raadszaal dat het tijd werd voor een kroonbenoemde burgemeester. Hier staat hij. Zelf uitgekozen door de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad. En benoemd door de koning.

Een tijd van nieuwe kansen breekt aan, voor de gemeente én voor haar burgemeester. Ik ben benieuwd welke Veendammer Wind er zal gaan waaien. Ik wens alle Veendammers toe dat het een frisse, ondernemende en daadkrachtige wind zal zijn. Die Veendam als gemeente en Berry, samen met Caroline, voorspoed en geluk zal brengen. Maar het ziet er zonnig uit. Kop d’r veur en ’t komt aal goud!

Vanaf vandaag kan Berry Link in Veendam aan de slag om al deze hooggespannen verwachtingen in de praktijk te brengen. Ik lees hem de tekst van de amtbseed voor, die hij ten overstaan van de gemeenteraad en alle mensen in de zaal aflegt. Ik kijk uit naar onze samenwerking. Maar vooral naar de samenwerking tussen Berry en veel Veendammers.