Weblog René Paas

Welkom op mijn persoonlijke weblog. Hier houd ik u wekelijks op de hoogte van mijn werkzaamheden als commisaris van de Koning in de provincie Groningen. Elke maand blik ik terug in het 'Paasrapport'.

Blogs

 • Een brief aan de Tweede Kamer

  Aan de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 • Noord in Nieuwspoort

  Nieuwspoort is goed vol. Ik heet onze gasten van harte welkom. Dat doe ik als voorzitter van de noordelijke samenwerking, kortweg SNN. Nog ruim een…

 • Staatssecretaris Vivianne Heijnen reageert op het onderzoek

  Langebaanwerk

  Ze zeggen wel eens dat politiek bestuurders maar vier jaar vooruit kunnen kijken. Meestal is dat geen compliment. Maar om te beginnen is vier jaar…

Over de commissaris van de Koning

Sinds 18 april 2016 ben ik commissaris van de Koning in Groningen. Ik ben voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Daarnaast vertegenwoordig ik het provinciebestuur en de provincie, en heb ik als rijksorgaan bepaalde taken en bevoegdheden. 

 Meer over mijn rol