Weblog René Paas

Welkom op mijn persoonlijke weblog. Hier houd ik u wekelijks op de hoogte van mijn werkzaamheden als commisaris van de Koning in de provincie Groningen. Elke maand blik ik terug in het 'Paasrapport'.

Jaarverslag 2022

Op 9 januari heb ik mijn jaarverslag 2022 gepresenteerd, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het provinciehuis. Het heeft als titel 'Iets rechtzetten' en is hieronder te lezen. 

 

De digitaal toegankelijke versie van het jaarverslag is eind januari beschikbaar als download.

 

Blogs

  • Yes, we can!

    In 2008, het lijkt nog zo kort geleden, maakte een Amerikaanse presidentskandidaat furore met een slogan die vleugels kreeg: ‘Yes, we can!’. Zeven…

  • Jaarverslag 2022: Iets rechtzetten

    Deze week, in de eerste echte werkweek van het nieuwe jaar, verscheen mijn verslag over het vorige jaar. Mijn ervaring is dat jaarverslagen…

  • Nait soezen moar doun!

    Gelukkig nieuwjaar allemaal. En welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Mooi dat we elkaar weer persoonlijk ‘hail en zegen in ’t nije joar’ kunnen wensen. …

Over de commissaris van de Koning

Sinds 18 april 2016 ben ik commissaris van de Koning in Groningen. Ik ben voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Daarnaast vertegenwoordig ik het provinciebestuur en de provincie, en heb ik als rijksorgaan bepaalde taken en bevoegdheden. 

 Meer over mijn rol