Weblog René Paas

Welkom op mijn persoonlijke weblog. Hier houd ik u wekelijks op de hoogte van mijn werkzaamheden als commisaris van de Koning in de provincie Groningen. Elke maand blik ik terug in het 'Paasrapport'.

Blogs

  • ‘Ver’ is een misverstand

    Natuurlijk gebeurde het weer, vlak voor de officiële opening van het Prinsjesfestival. Een vriendelijke verslaggever van Goedemorgen Nederland nam mij…

  • Klappen voor Huizinge

    ­Deze plaats is voor mij een vertrouwde plek. De Plaats Melkema. Er is een tijd geweest dat 'Huizinge' voor mij synoniem was voor deze monumentale…

  • Een beetje meer Groningen

    Vandaag mocht ik bij de Raad van State, in de Gotische Zaal van Paleis Kneuterdijk, het programma presenteren van het jaarlijkse Prinsjesfestival. In…

Over de commissaris van de Koning

Sinds 18 april 2016 ben ik commissaris van de Koning in Groningen. Ik ben voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Daarnaast vertegenwoordig ik het provinciebestuur en de provincie, en heb ik als rijksorgaan bepaalde taken en bevoegdheden. 

 Meer over mijn rol