Een waterrijk welkom in Groningen voor het Deltacongres

Hardop dromen

Ik ben misschien niet de meest objectieve bron, maar ik vind het een heel goed idee om het veertiende Nationaal Deltacongres in Groningen te houden. En aan de volle bak in de Martiniplaza vandaag, kon ik zien dat ik niet de enige was die er zo over dacht.

Ik vind het een goed idee omdat het voor ons eervol is en omdat Groningen een fantastische ambiance biedt voor ieder congres. Maar ook omdat je bij ons kunt ervaren dat in Groningen de toekomst al is begonnen.

Het zonnetje

Vorig jaar ontvingen we uit handen van Deltacommissaris Peter Glas het Zonnetje voor ons project Brede Groene Dijk. Dit project laat zien hoe de toekomst van waterveiligheid er uit kan zien. We gebruiken uit de kwelders van de Waddenzee en slib uit de polder om een natuurlijke en groene dijk te bouwen. Dat biedt ons veiligheid en het helpt om het slibprobleem in de Eems- Dollard tegen te gaan.

Mogelijk hebben we met slib en klei goud in handen.

Deze nieuwe dijk biedt ook bestendigheid voor de landbouw, waarvoor indertijd de polders juist zijn aangelegd. De dijk geeft ook de natuur een duwtje in de rug, met de nieuwe ‘Klutenplas’, gegraven met een eilandje in de kwelders. De kluut en andere vogels op het Wad hebben er een prima plek om te broeden.

Het is allemaal pionierswerk. Begonnen met een goed idee dat we nu zorgvuldig uitproberen. Er ligt sinds deze zomer een testdijk aan van 750 meter. We testen drie soorten slib en klei om te kijken wat het beste is. Als het bevalt, wordt ook de rest van de Dollarddijk op deze manier versterkt. Mogelijk hebben we met slib en klei goud in handen. Een nieuwe methode, waarvan ook andere delta's in de wereld goed gebruik kunnen maken.

Trots

Ja, we zijn trots op deze groene dijk. Maar we weten dat de klimaatadaptatie de komende jaren nog veel meer van ons vraagt. Dit dus een goed moment om onze hersens te verzwikken hoe we in ons land omgaan met extreme droogte en nat weer. Hoe het werkt als je water en bodem voortaan leidend wilt laten zijn. De komende jaren maken gaan we het meemaken. Maar op het congres worden de contouren al zichtbaar.

Want het vergt toekomstvisie om de toekomst te realiseren.

Ik vond het mooi om ze te ontmoeten vandaag. De technologische, optimistische, en zeer betrokken gemeenschap van het water. Een uitverkocht huis met 1.500 mensen. En dan ook nog mensen die digitaal meededen. Prachtige excursies. En enthousiaste verhalen. Ik kreeg de kans om met de vertrekkende Deltacommissaris, Peter Glas én de nieuwe, Co Verdaas, te spreken.

Het is de moeite waard om op het Deltacongres samen te bedenken hoe de toekomst eruit moet zien. Want het vergt toekomstvisie om de toekomst te realiseren. Ik ben blij dat velen dit congres hebben aangegrepen om hardop te dromen. En vastbesloten bleken elkaar te helpen om de gedroomde toekomst stukje bij beetje waar te maken.