Buiten het Provinciehuis 'een nieuwe lente in 2023'

In alle Staten?

De vergadering van vandaag was een taaie klus. Een hele zit. En daarmee sluiten we het vergaderjaar 2023 af. Een bijzonder jaar, want de nieuwe lente bracht een nieuw geluid, dit jaar in de Staten. Eerst veel nieuwe Statenleden. Daarna een nieuw college. Het begon nog voor de zomer. Maar na de zomer brak het echte werk aan.

Dat echte werk, dat doen we met 14 politieke partijen in de Staten. Dat is er één meer dan toen de Staten in 2019 begonnen. Maar wees gewaarschuwd: toen begonnen we met 13, maar we eindigden met 16 partijen. 

We verwelkomden nieuwe partijen. De BBB werd in één klap in alle Staten de grootste. Maar ook Volt was een nieuwkomer. En er was veel personele vernieuwing, ook binnen de bestaande politieke partijen.

Druk 

Hoe doe je dat eigenlijk, Statenlid zijn? Hoe werkt het hier? Inmiddels zijn we negen Statenvergaderingen verder, en een flinke bos commissievergaderingen. De Statenvergaderingen namen ruim 45 uur in beslag. Een flinke werkweek dus, alleen al aan de formele Statenvergaderingen. Daar komen de commissies, de fracties, de werkbezoeken, praten met de Staten en de tweedaagse van de Staten nog bij. We hebben het er maar druk mee.

Voor de statistici: die vergaderingen dienden de Staten 91 moties in. Dat klinkt fors. Dat is het ook. Maar in de vorige periode, rond deze tijd, waren het er ongeveer twee keer zoveel. 

Wat zegt dat verschil? Ik denk iets positiefs. Je kunt er in zien dat deze Staten en dit College, er naar streven om met elkaar te debatteren en besluiten te nemen zonder in de vruchteloze groef van oppositie versus coalitie te vervallen. Ik merk in elke Statenvergadering opnieuw een grote bereidheid om dingen samen te doen. Niet alleen met de Staten, maar ook met het college. 

Het college lijkt scheutiger met toezeggingen. De moties zijn dan vaak niet meer nodig. En als ze toch nodig zijn, worden ze vaak gezamenlijk door verschillende fracties opgesteld. Uit de coalitie en oppositie. Omdat dat niet uitmaakt voor de ambitie om samen de provincie te besturen. 

Een goed gesprek

En voordat dit feel good-verhaal te vreedzaam en te kerstig wordt: natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Groningen Airport Eelde en zon op land – daar liggen de opvattingen (net als vroeger) ver uiteen. Dan is het even minder 'samen'. Maar er is vaak een grote bereidheid om vorm en inhoud aan te passen. Het college vult stukken op aan en verbetert ze op verzoek van de Staten. En ik merk in mijn gesprekken met Statenleden meer de behoefte om een goed gesprek over belangrijke dingen te organiseren en minder om op het scherpst van de snede te debatteren. 

Al met al is deze Statenperiode mooi van start gegaan. De kop is eraf. Het jaar zit erop. Het kerstreces kan beginnen. 

(En toen begon het zachtjes te sneeuwen...)