Ongenoegen in een jaarverslag

'RESPECT!' is een ongebruikelijke titel voor een jaarverslag. Het is de waarschuwing dat mijn terugblik op het afgelopen jaar niet zoetsappig is. Want daar is geen reden voor. Het boekje heb ik samen gemaakt met Matthé ten Wolde, mijn bestuursadviseur en Phebe Bakker, die voor de tweede keer mijn jaarverslag heeft vormgegeven.

Eenvoudige jaren bestaan niet. Maar 2023 bevat, ook als we erop terugkijken, voldoende dynamiet om historisch genoemd te worden. Het is een jaar waarin dingen fundamenteel veranderden. Twee verkiezingen zorgden voor nog nooit vertoonde verschuivingen. Verschuivingen die gevolgen hebben voor de samenstelling van het bestuur van de provincie en van het land. En daarmee voor het beleid. Verschuivingen die ook iets zeggen over het ongenoegen dat breed leeft in de samenleving. Het gevoel dat je niet wordt gehoord. Ik probeer het te vangen in één woord: ‘RESPECT!’ In grote kapitalen op de omslag van een boekje van 213 bladzijden.

Pijnlijk

In het afgelopen jaar hoopten we dat na een 'historisch besluit' de laatste kubieke meters aardgas uit het Groningenveld werden gewonnen. Maar helaas, in de eerste werkweek van 2024 ging de 'waakvlam' al weer aan. Dat is pijnlijk, want aan de sluiting van het Groningenveld ging enorm veel ellende vooraf. Wat nog jaren blijft, zijn de gevolgen van de gaswinning. De vele soorten schade, waarvan die aan de gezondheid van mensen de ergste is.
 
Het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie gaswinning in Groningen, dat begin vorig jaar verscheen, was snoeihard. Het benoemde hoe de belangen van Groningers geen enkele rol speelden in de beslissingen over gaswinning. Een paar maanden later verscheen een brief van het kabinet. Onder de titel ‘Nij Begun’ werd geprobeerd met die respectloze trend te breken.

Verdriet

Het jaar eindigde met het grote, door bestuurders veroorzaakte verdriet in Ter Apel. Respectloos naar de mensen die alle recht hebben om humaan te worden opgevangen. En respectloos naar de inwoners van Ter Apel. Voorlopig nog geen zicht op een fundamentele verandering.

Respect moet je niet vragen of eisen. Dat moet je verdienen. Zo hebben we dat van onze vaders en moeders geleerd. Dat ik er in dit jaarverslag toch een uitroepteken achter heb gezet, heeft alles te maken met de waarneming dat respect uit Den Haag te vaak uitbleef. Ik hoop dat het ongemakkelijke jaar 2023 een omslagpunt is.

Digitaal is het jaarverslag voor iedereen beschikbaar. Wie het toegestuurd wil krijgen, kan een mailtje sturen naar secretariaatcdk@provinciegroningen.nl. Zo lang de voorraad strekt.