Informateur Ard van der Tuuk in gesprek met BBB’er Gouke Moes en Commissaris van de Koning René Paas
Bouwconstructie om huis heen “Ereschuld: herstel en perspectief voor Groningen”

‘Paasrapport’ maart, De kiezer spreekt

Groningen kreeg in maart weer een nieuw samengesteld parlement. De kiezer had gesproken. Provinciale Staten kregen 27 nieuwe leden. Twaalf van hen namen hun zetel in namens de grote winnaar BBB. Maart was de maand waarom de verkiezingscampagne haar climax bereikte. Heel veel kiezers wisten de weg naar de stembus te vinden. En toen de uitslagen binnendruppelden, werd duidelijk dat in heel Nederland, ook in Groningen, een politieke aardverschuiving had plaatsgevonden.

Werk aan de winkel voor alle politieke duiders. De kiezer spreekt, maar wat bedoelt hij nou precies? Wie heeft aan wie verloren? Waardoor komt het? Wat voor gevolgen heeft dat voor het bestuur van de provincie? Wat betekent dit voor het voortbestaan van het kabinet?

Werk aan de winkel, vooral voor de nieuw gekozen Statenleden. De wisseling gaat snel. De week na de verkiezingen - nog voor het vaststellen van de officiële uitslag - was er een ‘duidingsdebat’, waarbij ‘verkenner’ Ard van der Tuuk in de zaal zat mee te luisteren.

’Demissionair’ bestaat niet in het provinciebestuur.

Vijf dagen na het bekend worden van de officiële uitslag, nam ik in de laatste Statenvergadering in oude bezetting afscheid van 26 Statenleden (één lid van Forum voor Democratie was al eerder vertrokken). In die vergadering controleerden de Staten de geloofsbrieven van 27 nieuwe leden die de volgende dag feestelijk werden geïnstalleerd.

’Demissionair’ bestaat niet in het provinciebestuur. Er is altijd een college van Gedeputeerde Staten. Maar duidelijk is dat iedereen in dat college nu even afwacht wat de politieke aardverschuiving voor gevolgen heeft voor de nieuwe samenstelling van het college. Voor gedurfd nieuw beleid is dit even niet het moment.

Ondertussen is niks doen geen optie. We leven in spannende tijden. Want terwijl in alle provincies nieuwe colleges worden geformeerd, staan de ontwikkelingen niet stil. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning werd eind februari gepresenteerd. Op 8 maart kwamen de Groninger gemeenteraden en Provinciale Staten bij elkaar in De Molenberg in Delfzijl om een manifest te overhandigen aan daar aanwezige kamerleden.

In april debatteert de Tweede Kamer met de commissie over de inhoud van het rapport. Daarna zal het kabinet moeten reageren. Hoe herstel je een ereschuld? Op de laatste dag van maart maken de Groningse gemeenten, waterschappen en provincie duidelijk wat volgens hen nodig is om een geloofwaardig antwoord te geven op de ‘ereschuld’ die de staat heeft aan Groningen. 'Ereschuld: herstel en perspectief voor Groningen', noemen we het pakket. Dat pakket kwam tot stand na een brede en zorgvuldige consultatie. In de komende tijd moet blijken of er politieke wil bestaat in Den Haag om recht te zetten wat scheef is gegroeid. Om heel te maken wat gebroken is.


Onze inzet voor de gesprekken met het rijk