‘Paasrapport’ maart 2024, Het hele pakket

Maart was een maand waarin het hele pakket waar 'Groningen' mee bezig is in mijn agenda langskwam. Of het nu ging om de Lelylijn, de energietransitie, de landelijke crisis in de opvang van vluchtelingen, de uitwerking van Nij Begun of vergaderingen van Provinciale Staten en bezoeken aan mooie bedrijven. Of zelfs 'grensoverschrijdende samenwerking' (een term die tegenwoordig een valse bijbetekenis heeft) - maart had het allemaal.

Bijzonder moment was de bijeenkomst van de Regioraad (die alle raden en Staten vertegenwoordigt) met Staatssecretaris Vijlbrief, in onze Statenzaal. Het gebeurt niet vaak dat een bewindspersoon op deze manier spreekt in ons Provinciehuis, in de zaal waar al dik 400 jaar besluiten worden genomen over onze provincie.

In april zou blijken dat dat nog een cliffhanger werd.

Inzet ditmaal was de uitwerking van de Groningenwet, met daarin een plek voor hoe we omgaan met de kabinetsmaatregelen die in Nij Begun staan. Wetten worden gemaakt door 'de wetgever', Regering en Staten-Generaal, leerden we op school. Maar wat nu als de wet gaat over ons? Wanneer en hoe kunnen Groningers invloed uitoefenen? Wat is de positie van gemeentebestuurders, gemeenteraden en Provinciale Staten? Hoe kunnen zij invloed uitoefenen op deze wet?

Een belangrijk onderwerp, maar ook een ingewikkeld onderwerp. Want het moet goed gebeuren, in een redelijk korte tijd, met volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincie en daarna de Tweede Kamer. Met op de achtergrond het belangrijke besluit in de Eerste Kamer om de gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen. Het leek kat in 't bakkie. Maar in april zou blijken dat dat nog een cliffhanger werd. Daarover - met de kennis van nu - in mijn volgende maandbericht meer.