Brieven voor Hugo de Jonge

Vandaag stuurden de Statenfracties van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en de fracties van de gemeenteraad van Groningen een 'brandbrief' aan Minister Hugo de Jonge. Het einde van hun brief beschrijft hoe uniek de situatie is: "Wij zijn volksvertegenwoordigers in Noord Nederland. Wij hebben in deze brede samenstelling nog nooit eerder een brief geschreven. Vandaag doen we het wel. We dringen er in het belang van heel Noord Nederland met kracht bij u op aan dat u terugkomt op uw voorgenomen besluit en de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG open zult houden."

Wij hebben in deze brede samenstelling nog nooit eerder een brief geschreven

Een brandbrief tussen kerst en oud-en-nieuw. En het is niet de enige. Ook vandaag stuurde de Raad van Bestuur van het UMCG een brief aan de demissionair minister van VWS. De aanleiding was dezelfde. In de week voor Kerst nam De Jonge het besluit om de zorg voor patiëntjes met een aangeboren hartafwijking weg te halen uit Groningen en te concentreren in Rotterdam en Utrecht. "Wij hebben het ministerie uitvoerig gewezen op de gevolgen van een onzorgvuldige keuze voor deze concentratie voor de gehele zorg in Noord-Nederland en de kindergeneeskunde in het bijzonder", schrijft het UMCG.

Digitale petitie

Rond de kerst begon een digitale petitie voor behoud van het UMCG als (kind)hartcentrum. Op dit moment is de 200.000 gepasseerd. Dat maakt deze petitie op de website petities.com nu al de grootste sinds 2017. En hij loopt nog. De dreigende sluiting van deze zorg, raakt veel mensen.

Namens mijn beide collega's in Drenthe en Friesland en de burgemeesters van Groningen, Assen, Emmen en Leeuwarden, schreef ik vandaag een brief. De brief verwoordt een breed levende zorg. We staan achter het UMCG, omdat deze Haagse beslissing van invloed is op de kwaliteit van de zorg in een heel landsdeel.

Geachte heer De Jonge,
Vorige week stuurde u de Tweede Kamer uw besluit over de toekomstige organisatie van zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. Deze zorg wordt in dat besluit weggehaald bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en geconcentreerd in Rotterdam en Utrecht. Wij maken ons daarover zorgen.

geconcentreerd in Rotterdam en Utrecht

En wij niet alleen. Rond de Kerstdagen startte een digitale petitie voor behoud van het UMCG als (kind)hartcentrum. Deze is inmiddels ondertekend door meer dan 200.000 mensen. Er is niet alleen zorg over het verdwijnen van deze specifieke zorg in Noord-Nederland, maar er is ook bezorgdheid over de impact en doorwerking van dit besluit op de zorg in Noord-Nederland. 

Drenkelingen of acuut hartfalen

Met het verdwijnen van de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking uit Noord-Nederland verdwijnt de kennis en uitstekende zorg voor mensen met dit soort aandoeningen en dat zullen de reistijden voor patiënten en hun familie enorm toenemen. Ook ontstaat het risico dat onze inwoners – vanwege het verdwijnen van kennis door het vertrek van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen – ook andere (hart)zorg niet of niet tijdig zullen ontvangen. De mogelijkheid dat er in acute situaties niet voldoende kinder-IC-bedden in Noord-Nederland zijn (bijvoorbeeld in tijden van het RS-virus) of dat bepaalde levensreddende handelingen (bij bijvoorbeeld drenkelingen of acuut hartfalen) in het Noorden niet meer uitgevoerd kunnen worden, is voor ons onaanvaardbaar.

de regionale spreiding en de impact op de (kinder-) geneeskunde in een heel landsdeel

Wij begrijpen het belang van verdere centralisatie van zorg. Maar we hechten er aan dat bij beslissingen daarover ook de regionale spreiding en de impact op de (kinder-) geneeskunde in een heel landsdeel in ogenschouw worden genomen. We hebben begrepen dat het UMCG voldoet aan alle (kwaliteits)criteria. Bovendien kan het UMCG bogen op ruim 75 jaar ervaring in deze zorg, en zijn er duizenden patiënten uit Noord- en Oost-Nederland die soms al decennialang onder behandeling zijn bij hun vertrouwde centrum, het UMCG. Wij denken dat regionale spreiding van zorg over het land in uw besluit onvoldoende gewicht heeft gekregen. We willen u daarom vragen het te heroverwegen.

Er is een alternatief

De Raad van Bestuur van het UMCG heeft u inmiddels een brief geschreven, waarin wordt gerefereerd aan een door de meerderheid van de UMC's gedragen alternatief voor uw besluit. Een alternatief dat voorziet in concentratie, in doordachte samenwerking en in de beschikbaarheid van kinder(hart)zorg in de Randstad én in Noord- en Oost-Nederland.

graag met u in een constructief gesprek

Net als het UMCG willen wij graag met u in een constructief gesprek over het voornemen tot sluiting. Wij vertrouwen erop dat het nog steeds mogelijk is om te komen tot een besluit dat leidt tot een betere beschikbaarheid van deze zorg in heel Nederland.

Hoogachtend, 

mede namens de commissarissen van de Koning in de provincies Fryslân en Drenthe en de burgemeesters van de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen, 

René Paas,

commissaris van de Koning in de provincie Groningen

en voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland