Henk wordt minister

Het nieuws was niet te negeren, gisteren. Henk Staghouwer wordt door de ChristenUnie voorgedragen als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met het vertrek van Henk verliest Groningen zijn meest ervaren provinciebestuurder. In 2013 werd hij tussentijds gedeputeerde. Hij is daarmee de nestor van ons college. Maar al in 2002 werd hij Statenlid. Twintig jaar provinciebestuur…

Niet alleen in jaren. Ook in gedrag is Henk onze nestor. Hij is meestal de rust zelve. In het college, maar ook daarbuiten, zul je hem zelden op wilde uitspraken betrappen. Geen dikke verhalen, maar voorzichtige formuleringen. Zo schept hij ruimte. Maar hij weet heel goed waar hij op uit is. En hij bereikt dat door voortdurend met veel partijen in gesprek te zijn. Henk voelt zich net zo thuis aan de keukentafel bij boeren als in de departementale wereld van Den Haag. Dat zorgt ervoor dat hij in staat is kloven te overbruggen.

In alle rust werkt hij aan zijn doelen. Een duurzamere landbouw wil hij. Ook hier geen dikke verhalen, maar zorgen dat de landbouw het kan meemaken. En natuurinclusiever kan worden. Meer bomen in de provincie. En voortdurend op stap voor de Waddenzee, het Lauwersmeergebied of de Dollard. Wekelijks houdt het college van GS een persconferentie. Daarin maakt Henk, zachtjes pratend, tal van projecten bekend, waarin de provincie de land- en tuinbouw helpt om duurzamer te worden. Groener.

In het tumultueuze stikstofdossier is hij een van de weinigen die Den Haag en Groningen met elkaar weet te verbinden. Hij toonde ruggengraat door niet onder druk van trekkers ineens zijn beleid te herzien. Maar ook in dat dossier ging het gesprek gewoon door. Voor, tijdens en na de demonstratie. Henk kent iedereen die er toe doet. En hij probeert zijn beleid voor iedereen aanvaardbaar te maken. Met succes: veel mensen werken graag met hem samen.  

Dat is ook om een andere reden: Henk heeft er verstand van. Van landbouw, natuur, visserij én van voedselkwaliteit. In zijn loopbaan (die begon als bakker) heeft hij met alle aspecten van zijn nieuwe portefeuille al intensief te maken gehad. Hij heeft er kaas van gegeten. En – om deze metafoor even vast te houden – hij laat zich de kaas niet van het brood eten. Ik ken Henk als iemand die vriendelijk maar vasthoudend is. En hij mag in Den Haag voor de nationale media een relatief onbekende zijn, insiders kennen hem als een stevige, goed ingevoerde bestuurder. Een nieuw gezicht in Den Haag, maar geen nieuwkomer in het werkterrein van de minister van LNV.

Ik begrijp dus de keuze van de ChristenUnie. Minister van LNV is een zware post. Met Henk Staghouwer op het bordes, breng je vernieuwing in Den Haag. Maar ook een ervaren politiek bestuurder met kijk op het dossier. Groningen gaat hem missen. Maar een voordeel voor ons is dat hij - ook na vandaag - iedereen nog kent.

Ik wens hem veel succes.