Paasrapport maart 2021

Maart 2021 was een maand waarin de eerste officiële storm van het jaar – Evert – in heel het land voor overlast zorgde. Code geel. 'Alert zijn', adviseert het KNMI. 'Mogelijk gevaarlijk'. IJlings werden de test- en vaccinatielocaties gesloten. Er kwam orkaankracht in de Randstad. Maar in Groningen viel de storm eigenlijk best mee. En dat bleek een mooie metafoor voor de rest van de maand.

Code Geel is het ook op de woningmarkt. Maart was de maand waarin de huizenprijzen in Nederland groot nieuws waren. En waarin de nationale woningnood ook een eind maakte aan de krimp in Noord-Nederland. ‘Zelfs in het aardbevingsgebied is amper nog iets te koop’, aldus het Dagblad van het Noorden. In het afgelopen kalenderjaar stegen de woningprijzen bij ons het sterkst. Misschien was het niet alleen de nationale krapte. Het kan ook een corona-effect zijn. Dat steeds meer mensen hebben ontdekt dat je niet perse vlakbij je werk hoeft te wonen om toch aangesloten te zijn. En dat je in Groningen voor het zelfde geld veel meer kwaliteit van leven krijgt.

Onze boodschap is: benut het hele land.

Code geel is het ook voor de manier van denken die Nederland beperkt tot de Randstad. De problemen én de oplossingen zijn te vinden in het hele land. We werken achter de schermen hard aan het Noord-Nederlandse antwoord op de nationale krapte. Als het rijk zorgt voor snellere verbindingen, dan kan Noord-Nederland een heleboel extra inwoners een hartstikke goed woonklimaat bieden.

De Tweede Kamer nam al een tijdje geleden een motie aan over een ‘Deltaplan Noord Nederland’, waarin een slimme koppeling werd gelegd tussen de woningkrapte en de noodzaak van een snelle verbinding (‘Lelylijn’) met Noord-Nederland en zelfs Bremen en Hamburg. De meeste verkiezingsprogramma’s namen die gedachte over. Aan ons zal het niet liggen. Onze boodschap is: benut het hele land. Dat is namelijk goed voor het hele land.

Verkiezingen

Er was lang en stellig over gesproken. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden doorgaan. Met extra waarborgen. Met een schriftelijke ronde voor kwetsbare ouderen. Met de mogelijkheid om twee dagen vóór de verkiezingen al te gaan stemmen. Maar er waren best momenten dat ik zelf betwijfelde of corona niet óók de verkiezingen naar een latere datum zou dwingen.

Het gebeurde niet. De verkiezingen verliepen heel anders dan we gewend waren. Maar ze gingen door. En daarmee waren de Tweede Kamerverkiezingen ook in Groningen een grote gebeurtenis. De uitslag is bekend. De VVD groeide licht en bleef de grootste, D66 won meer. We zijn inmiddels weer een paar weken verder. En het ziet er inmiddels niet meer naar uit dat het een snelle, eenvoudige formatie zal worden.

Nu de kiezer heeft gesproken, verschillen de meningen behoorlijk over wat de kiezer nou precies heeft bedoeld. En de tekst ‘ons past bescheidenheid’, ooit uitgevonden door Maxime Verhagen, hoorde ik uit de mond rollen van tal van lijsttrekkers die eigenlijk ook wel wisten dat er daarna wel weer een beroep op hun partij zou worden gedaan. De politieke apotheose op witte donderdag was op 1 april en valt dus buiten dit maandbericht. Maar het is er niet eenvoudiger op geworden.

Nationaal Programma Groningen

Relatief veel tijd ging er in maart zitten in het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Ik mocht een informatiesessie voor raads- en statenleden voorzitten over de ‘nulmeting’. Bijna nergens in het openbaar bestuur wordt systematisch bijgehouden of we onze doelen bereiken. Hier wel. Een extern bureau meet permanent of Groningen beter wordt van het Nationaal Programma. Daarvoor zijn ‘indicatoren’ bedacht, die zijn vastgesteld door alle raads- en statenleden. Mooi dus, dat zij op de eerste rij zitten om de ontwikkelingen te kunnen volgen.

Het is altijd vervelend om je los te scheuren als het net leuk begint te worden.

Het bestuur van Nationaal Programma Groningen is inmiddels op volle sterkte. We completeerden het bestuur met Elles Dost (bestuurder van woningcorporatie Lefier), Tamara Kroll (lid van de raad van bestuur van het Martiniziekenhuis), Linda Steg (hoogleraar omgevingspsychologie aan de RuG) en Ton Runneboom (CEO van Cellion, een man met jarenlange ervaring in de chemie, ook in Delfzijl). Gerard Beukema, die als burgemeester van Delfzijl al lid was van het bestuur, werd nu bestuurslid namens de nieuwe gemeente Eemsdelta en trad ook toe tot het Dagelijks bestuur.

En daarmee is het tijd voor nog één wissel. Er is in de afgelopen jaren enorm veel werk verzet. De doelen van het Nationaal Programma zijn door alle gemeenteraden en door de Staten van Groningen vastgesteld. Het grootste deel van het geld is toegedeeld, ook met instemming van raden en Staten. Er is een bureau dat inmiddels goed draait. Er kwam een geruchtmakend project 'Toukomst' waarin duizenden Groningers vorm geven aan de toekomst van hun streek. Er is een commissie van deskundigen die het adviseert over de programma’s. En de eerste programma’s zijn inmiddels vastgesteld.

Daarmee is de boel goed op gang gekomen. We draaien. Het is altijd vervelend om je los te scheuren als het net leuk begint te worden. Maar mijn voorzitterschap (als ‘rijksheer’) was bedoeld voor de opbouwfase. Het wordt tijd voor de definitieve vrouw of man. De zoektocht is inmiddels begonnen. Een prachtklus voor iemand die tot in haar tenen gemotiveerd is om de Toukomst van Groningers vorm te geven.